Riga - Moscow match

Place: Riga, Latvia

Start: 1985-08-07, End: 1985-08-11

Rule: RIF, Games: 29

Round 1
Black Result White
Biryukov Mikhail 2319.02 1 : 0 2016.82 Bethers Arilds
Nikonov Konstantin 2199.84 0 : 1 2069.87 Gaujens Artis
Zanchenko Sergey 2199.68 0 : 1 2073.02 Teterovskis Nils
Nosovsky Alexander 2018.11 0.5 : 0.5 2135.22 Uzhulis Gundars
Round 2
Black Result White
Gaujens Artis 2069.87 0 : 1 2319.02 Biryukov Mikhail
Teterovskis Nils 2073.02 0 : 1 2199.84 Nikonov Konstantin
Shkushkovniks Juris 2055.68 0 : 1 2148.76 Alexandrov Nikolay
Uzhulis Gundars 2135.22 1 : 0 1916.47 Ermakov Vladimir
Round 3
Black Result White
Biryukov Mikhail 2319.02 1 : 0 2073.02 Teterovskis Nils
Nikonov Konstantin 2199.84 1 : 0 1951.36 Stambursky Vladimir
Zanchenko Sergey 2199.68 1 : 0 1997.09 Mucenieks Vairis
Nosovsky Alexander 2018.11 0 : 1 2069.87 Gaujens Artis
Round 4
Black Result White
Mucenieks Vairis 1997.09 0.5 : 0.5 2199.84 Nikonov Konstantin
Uzhulis Gundars 2135.22 1 : 0 2148.76 Alexandrov Nikolay
Kaminskis Gundars 1806.30 0 : 1 2127.73 Maslyaev Sergey
Teterovskis Nils 2073.02 1 : 0 2018.11 Nosovsky Alexander
Round 5
Black Result White
Biryukov Mikhail 2319.02 1 : 0 1997.09 Mucenieks Vairis
Zanchenko Sergey 2199.68 1 : 0 1806.30 Kaminskis Gundars
Maslyaev Sergey 2127.73 0.5 : 0.5 2135.22 Uzhulis Gundars
Round 6
Black Result White
Kaminskis Gundars 1806.30 0 : 1 2199.84 Nikonov Konstantin
Gaujens Artis 2069.87 0 : 1 2148.76 Alexandrov Nikolay
Bethers Arilds 2016.82 0 : 1 2127.73 Maslyaev Sergey
Stambursky Vladimir 1951.36 0 : 1 1916.47 Ermakov Vladimir
Round 7
Black Result White
Biryukov Mikhail 2319.02 1 : 0 1806.30 Kaminskis Gundars
Nikonov Konstantin 2199.84 0.5 : 0.5 2135.22 Uzhulis Gundars
Zanchenko Sergey 2199.68 0 : 1 2016.82 Bethers Arilds
Maslyaev Sergey 2127.73 0 : 1 2069.87 Gaujens Artis
Round 8
Black Result White
Uzhulis Gundars 2135.22 0.5 : 0.5 2319.02 Biryukov Mikhail
Mucenieks Vairis 1997.09 0.5 : 0.5 2061.23 Sokolsky Andrey