44 Souryusen Tournament Hamamatsu area - Renju Rating

44 Souryusen Tournament Hamamatsu area

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2020-06-21, End: 2020-06-21

Rule: Soosyrv-8, Games: 20

Round 1
Black Result White
Kato Hoko 1461.66 0 : 1 1979.87 Fukada Ren
Kato Daisuke 1916.26 1 : 0 1624.95 Kurata Daichi
Kamikubo Mineo 1878.79 1 : 0 1830.35 Kawada Rikuto
Kato Miko 1731.66 1 : 0 1670.36 Kamiya Akito
Round 2
Black Result White
Kamikubo Mineo 1878.79 1 : 0 1979.87 Fukada Ren
Kato Miko 1731.66 1 : 0 1916.26 Kato Daisuke
Kawada Rikuto 1830.35 1 : 0 1534.47 Mayumi Ai
Kato Hoko 1461.66 0 : 1 1624.95 Kurata Daichi
Round 3
Black Result White
Fukada Ren 1979.87 1 : 0 1534.47 Mayumi Ai
Kato Daisuke 1916.26 1 : 0 1670.36 Kamiya Akito
Kamikubo Mineo 1878.79 1 : 0 1731.66 Kato Miko
Kawada Rikuto 1830.35 1 : 0 1624.95 Kurata Daichi
Round 4
Black Result White
Fukada Ren 1979.87 1 : 0 1731.66 Kato Miko
Kato Daisuke 1916.26 1 : 0 1878.79 Kamikubo Mineo
Kato Hoko 1461.66 0 : 1 1830.35 Kawada Rikuto
Mayumi Ai 1534.47 0 : 1 1670.36 Kamiya Akito
Round 5
Black Result White
Fukada Ren 1979.87 1 : 0 1916.26 Kato Daisuke
Kurata Daichi 1624.95 0 : 1 1878.79 Kamikubo Mineo
Kamiya Akito 1670.36 0 : 1 1830.35 Kawada Rikuto
Mayumi Ai 1534.47 0 : 1 1731.66 Kato Miko