Volga

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 1997-07-25, End: 1997-07-27

Rule: RIF, Games: 18

Round 1
Black Result White
Soosõrv Ants 2453.90 1 : 0 2179.00 Petrovsky Dmitri
Kozhin Mikhail 2436.07 1 : 0 2278.41 Rusin Vladislav
Shevelyov Sergey 2163.29 0 : 1 2408.36 Skuridin Alexey
Round 2
Black Result White
Rusin Vladislav 2278.41 1 : 0 1915.28 Skuridina Olga
Petrovsky Dmitri 2179.00 0 : 1 2178.95 Olyunin Sergey
Round 3
Black Result White
Soosõrv Ants 2453.90 1 : 0 2178.95 Olyunin Sergey
Kozhin Mikhail 2436.07 0 : 1 2408.36 Skuridin Alexey
Round 4
Black Result White
Soosõrv Ants 2453.90 1 : 0 2408.36 Skuridin Alexey
Olyunin Sergey 2178.95 0 : 1 2436.07 Kozhin Mikhail
Shevelyov Sergey 2163.29 1 : 0 1915.28 Skuridina Olga
Round 5
Black Result White
Shevelyov Sergey 2163.29 0 : 1 2453.90 Soosõrv Ants
Kozhin Mikhail 2436.07 0 : 1 2179.00 Petrovsky Dmitri
Rusin Vladislav 2278.41 0 : 1 2408.36 Skuridin Alexey
Round 6
Black Result White
Shevelyov Sergey 2163.29 0 : 1 2436.07 Kozhin Mikhail
Petrovsky Dmitri 2179.00 0 : 1 2408.36 Skuridin Alexey
Round 7
Black Result White
Soosõrv Ants 2453.90 1 : 0 2278.41 Rusin Vladislav
Olyunin Sergey 2178.95 0 : 1 2408.36 Skuridin Alexey
Round 8
Black Result White
Kocheshkova Olga 1945.38 0 : 1 2408.36 Skuridin Alexey