The 45th Meijin-sen Tournament

Place: Shizuoka, Japan

Start: 2007-09-15, End: 2007-09-17

Rule: RIF, Games: 43

Round 1
Black Result White
Kawamura Norihiko 2553.35 1 : 0 2195.04 Matsuura Hiroshi
Yamaguchi Yusui 2544.29 1 : 0 1822.81 Hiwatashi Kikuma
Okabe Hiroshi 2530.48 1 : 0 2195.54 Miyoshi Takeo
Oosumi Yuuki 2471.71 1 : 0 2271.13 Sato Kiyotomi
Isobe Taizan 2335.91 1 : 0 2450.72 Iio Yoshihiro
Round 2
Black Result White
Kawamura Norihiko 2553.35 0 : 1 2530.48 Okabe Hiroshi
Yamaguchi Yusui 2544.29 1 : 0 2471.71 Oosumi Yuuki
Iio Yoshihiro 2450.72 0 : 1 2195.54 Miyoshi Takeo
Isobe Taizan 2335.91 1 : 0 1822.81 Hiwatashi Kikuma
Sato Kiyotomi 2271.13 1 : 0 2195.04 Matsuura Hiroshi
Round 3
Black Result White
Miyoshi Takeo 2195.54 0 : 1 2553.35 Kawamura Norihiko
Isobe Taizan 2335.91 0 : 1 2544.29 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2450.72 0 : 1 2530.48 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2471.71 1 : 0 2195.04 Matsuura Hiroshi
Sato Kiyotomi 2271.13 0 : 1 1822.81 Hiwatashi Kikuma
Round 4
Black Result White
Kawamura Norihiko 2553.35 0 : 1 2471.71 Oosumi Yuuki
Yamaguchi Yusui 2544.29 1 : 0 2271.13 Sato Kiyotomi
Hiwatashi Kikuma 1822.81 0 : 1 2530.48 Okabe Hiroshi
Matsuura Hiroshi 2195.04 0 : 1 2450.72 Iio Yoshihiro
Isobe Taizan 2335.91 0.5 : 0.5 2195.54 Miyoshi Takeo
Round 5
Black Result White
Kawamura Norihiko 2553.35 0 : 1 2450.72 Iio Yoshihiro
Matsuura Hiroshi 2195.04 0 : 1 2544.29 Yamaguchi Yusui
Okabe Hiroshi 2530.48 1 : 0 2271.13 Sato Kiyotomi
Isobe Taizan 2335.91 1 : 0 2471.71 Oosumi Yuuki
Miyoshi Takeo 2195.54 1 : 0 1822.81 Hiwatashi Kikuma
Round 6
Black Result White
Hiwatashi Kikuma 1822.81 0 : 1 2553.35 Kawamura Norihiko
Okabe Hiroshi 2530.48 0 : 1 2544.29 Yamaguchi Yusui
Miyoshi Takeo 2195.54 0 : 1 2471.71 Oosumi Yuuki
Iio Yoshihiro 2450.72 1 : 0 2271.13 Sato Kiyotomi
Isobe Taizan 2335.91 0 : 1 2195.04 Matsuura Hiroshi
Round 7
Black Result White
Yamaguchi Yusui 2544.29 1 : 0 2553.35 Kawamura Norihiko
Oosumi Yuuki 2471.71 1 : 0 2530.48 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2450.72 1 : 0 1822.81 Hiwatashi Kikuma
Isobe Taizan 2335.91 1 : 0 2271.13 Sato Kiyotomi
Matsuura Hiroshi 2195.04 0 : 1 2195.54 Miyoshi Takeo
Round 8
Black Result White
Sato Kiyotomi 2271.13 0 : 1 2553.35 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2544.29 1 : 0 2195.54 Miyoshi Takeo
Isobe Taizan 2335.91 0 : 1 2530.48 Okabe Hiroshi
Oosumi Yuuki 2471.71 0.5 : 0.5 2450.72 Iio Yoshihiro
Round 9
Black Result White
Isobe Taizan 2335.91 0 : 1 2553.35 Kawamura Norihiko
Yamaguchi Yusui 2544.29 0 : 1 2450.72 Iio Yoshihiro
Matsuura Hiroshi 2195.04 0 : 1 2530.48 Okabe Hiroshi
Miyoshi Takeo 2195.54 1 : 0 2271.13 Sato Kiyotomi