Taipei World Championship Qualification Tournament

Place: Taipei, Chinese Taipei

Start: 2009-05-03, End: 2009-05-03

Rule: Yamaguchi, Games: 22

Round 1
Black Result White
Lin Huang-Yu 2526.75 0 : 1 2381.26 Lin Liu-Min
Chiang Ping-Hung 2205.35 0 : 1 2515.11 Lin Shu-Hsuan
Lu Wei-Yuan 2405.55 0 : 1 2473.61 Chen Ko-Han
Lin Ting-Wei 2329.20 1 : 0 2198.55 Chen Wei-Han
Chen Chen-Kuo 1978.76 0 : 1 2311.37 Yang Yu-Hsiung
Yu Tien-Lung 2097.07 0 : 1 2047.39 Yang Hsiao-Yu
Round 2
Black Result White
Lin Huang-Yu 2526.75 1 : 0 2405.55 Lu Wei-Yuan
Yang Hsiao-Yu 2047.39 0 : 1 2515.11 Lin Shu-Hsuan
Chen Ko-Han 2473.61 0 : 1 2381.26 Lin Liu-Min
Lin Ting-Wei 2329.20 1 : 0 2311.37 Yang Yu-Hsiung
Yu Tien-Lung 2097.07 0 : 1 2205.35 Chiang Ping-Hung
Chen Chen-Kuo 1978.76 0 : 1 2198.55 Chen Wei-Han
Round 3
Black Result White
Lin Huang-Yu 2526.75 1 : 0 2097.07 Yu Tien-Lung
Lin Ting-Wei 2329.20 1 : 0 2515.11 Lin Shu-Hsuan
Yang Yu-Hsiung 2311.37 0 : 1 2473.61 Chen Ko-Han
Chen Chen-Kuo 1978.76 0 : 1 2405.55 Lu Wei-Yuan
Chiang Ping-Hung 2205.35 1 : 0 2381.26 Lin Liu-Min
Chen Wei-Han 2198.55 1 : 0 2047.39 Yang Hsiao-Yu
Round 4
Black Result White
Lin Huang-Yu 2526.75 0 : 1 2329.20 Lin Ting-Wei
Lin Shu-Hsuan 2515.11 1 : 0 2381.26 Lin Liu-Min
Chen Ko-Han 2473.61 1 : 0 2198.55 Chen Wei-Han
Lu Wei-Yuan 2405.55 1 : 0 2311.37 Yang Yu-Hsiung