13th Mikami Cup Tournament

Place: Tokyo, Japan

Start: 2010-01-31, End: 2010-01-31

Rule: Yamaguchi, Games: 60

Round A1
Black Result White
Kimura Kenichiro 2169.83 0 : 1 2378.17 Tamada Yoichi
Arai Kazumi 2266.02 1 : 0 1897.60 Kuramoto Hideharu
Shimoyama Takuma 2203.26 1 : 0 2036.62 Tanizaki Ryusuke
Tomobe Katsuhiro 2137.33 0 : 1 1887.63 Tadokoro Hosai
Kato Yasuhiro 2032.34 1 : 0 2093.72 Iwano Fumio
Matsuoka Teruo 1953.69 1 : 0 2079.81 Kobayashi Koichi
Ozawa Tetsushi 2014.15 0 : 1 1965.15 Tanji Hiroki
Fujikawa Masaki 1999.11 1 : 0 1938.37 Kon Akira
Round A2
Black Result White
Suzuki Rin 1932.73 0 : 1 2378.17 Tamada Yoichi
Ozawa Tetsushi 2014.15 0 : 1 2266.02 Arai Kazumi
Shimoyama Takuma 2203.26 1 : 0 1887.63 Tadokoro Hosai
Kimura Kenichiro 2169.83 1 : 0 1897.60 Kuramoto Hideharu
Tomobe Katsuhiro 2137.33 0 : 1 2044.60 Maruta Hiroki
Iwano Fumio 2093.72 0 : 1 2036.62 Tanizaki Ryusuke
Kobayashi Koichi 2079.81 1 : 0 1938.37 Kon Akira
Kato Yasuhiro 2032.34 1 : 0 1953.69 Matsuoka Teruo
Fujikawa Masaki 1999.11 1 : 0 1965.15 Tanji Hiroki
Round A3
Black Result White
Tamada Yoichi 2378.17 1 : 0 2032.34 Kato Yasuhiro
Maruta Hiroki 2044.60 0 : 1 2266.02 Arai Kazumi
Shimoyama Takuma 2203.26 1 : 0 1999.11 Fujikawa Masaki
Kimura Kenichiro 2169.83 1 : 0 2036.62 Tanizaki Ryusuke
Kuramoto Hideharu 1897.60 1 : 0 2137.33 Tomobe Katsuhiro
Iwano Fumio 2093.72 1 : 0 1938.37 Kon Akira
Kobayashi Koichi 2079.81 1 : 0 1965.15 Tanji Hiroki
Suzuki Rin 1932.73 0 : 1 2014.15 Ozawa Tetsushi
Matsuoka Teruo 1953.69 1 : 0 1887.63 Tadokoro Hosai
Round A4
Black Result White
Shimoyama Takuma 2203.26 0 : 1 2378.17 Tamada Yoichi
Tadokoro Hosai 1887.63 1 : 0 2266.02 Arai Kazumi
Kimura Kenichiro 2169.83 0 : 1 2079.81 Kobayashi Koichi
Kon Akira 1938.37 0 : 1 2137.33 Tomobe Katsuhiro
Maruta Hiroki 2044.60 0 : 1 2093.72 Iwano Fumio
Tanizaki Ryusuke 2036.62 0 : 1 1965.15 Tanji Hiroki
Fujikawa Masaki 1999.11 1 : 0 2032.34 Kato Yasuhiro
Matsuoka Teruo 1953.69 1 : 0 2014.15 Ozawa Tetsushi
Suzuki Rin 1932.73 0 : 1 1897.60 Kuramoto Hideharu
Round A5
Black Result White
Tamada Yoichi 2378.17 1 : 0 2079.81 Kobayashi Koichi
Arai Kazumi 2266.02 1 : 0 2093.72 Iwano Fumio
Shimoyama Takuma 2203.26 1 : 0 2032.34 Kato Yasuhiro
Kimura Kenichiro 2169.83 0 : 1 2014.15 Ozawa Tetsushi
Suzuki Rin 1932.73 0 : 1 2137.33 Tomobe Katsuhiro
Maruta Hiroki 2044.60 0 : 1 1938.37 Kon Akira
Kuramoto Hideharu 1897.60 0 : 1 2036.62 Tanizaki Ryusuke
Matsuoka Teruo 1953.69 0 : 1 1999.11 Fujikawa Masaki
Tanji Hiroki 1965.15 1 : 0 1887.63 Tadokoro Hosai
Round S1
Black Result White
Sato Kiyotomi 2332.01 0 : 1 2766.07 Nakamura Shigeru
Tamura Kazumasa 2445.09 0 : 1 2505.38 Yamaguchi Yusui
Iio Yoshihiro 2450.29 1 : 0 1883.81 Suzuki Junichiro
Kataoka Mitsuaki 2168.62 0 : 1 2344.89 Isobe Taizan
Ono Takayuki 2326.67 1 : 0 2264.35 Mitsumori Masao
Round S2
Black Result White
Nakamura Shigeru 2766.07 1 : 0 2450.29 Iio Yoshihiro
Tamura Kazumasa 2445.09 1 : 0 2326.67 Ono Takayuki
Round S3
Black Result White
Yamaguchi Yusui 2505.38 0 : 1 2766.07 Nakamura Shigeru
Ishitani Shin-ichi 2320.53 0 : 1 2610.52 Okabe Hiroshi
Iio Yoshihiro 2450.29 0 : 1 2168.62 Kataoka Mitsuaki
Round S4
Black Result White
Tamura Kazumasa 2445.09 0 : 1 2766.07 Nakamura Shigeru
Sato Kiyotomi 2332.01 0 : 1 2505.38 Yamaguchi Yusui
Nagao Noriaki 2347.09 0.5 : 0.5 2450.29 Iio Yoshihiro
Round S5
Black Result White
Nakamura Shigeru 2766.07 1 : 0 2344.89 Isobe Taizan
Iio Yoshihiro 2450.29 1 : 0 2326.67 Ono Takayuki
Sato Kiyotomi 2332.01 0 : 1 2168.62 Kataoka Mitsuaki