2nd Riga - Moscow match

Place: Riga, Latvia

Start: 1986-04-17, End: 1986-04-20

Rule: RIF, Games: 33

Round 1
Black Result White
Reims Aldis 2217.67 1 : 0 2087.17 Filippov Sergey
Shkushkovniks Juris 2057.21 0 : 1 2216.87 Gluhovsky Leonid
Uzhulis Gundars 2139.41 0 : 1 2064.60 Sokolsky Andrey
Teterovskis Nils 2070.86 1 : 0 1946.55 Sychev Vladimir
Bethers Arilds 2018.27 0.5 : 0.5 1935.31 Ermakov Vladimir
Mucenieks Vairis 1999.80 0 : 1 1838.02 Kiverin Dmitry
Round 2
Black Result White
Maslyaev Sergey 2151.47 0.5 : 0.5 2139.41 Uzhulis Gundars
Ermakov Vladimir 1935.31 0 : 1 2057.21 Shkushkovniks Juris
Kiverin Dmitry 1838.02 0 : 1 2050.59 Gaujens Artis
Round 3
Black Result White
Reims Aldis 2217.67 1 : 0 2151.47 Maslyaev Sergey
Uzhulis Gundars 2139.41 0 : 1 2216.87 Gluhovsky Leonid
Bethers Arilds 2018.27 0 : 1 2161.35 Milevsky Alexander
Gaujens Artis 2050.59 0 : 1 2087.17 Filippov Sergey
Shkushkovniks Juris 2057.21 0 : 1 1946.55 Sychev Vladimir
Round 4
Black Result White
Milevsky Alexander 2161.35 1 : 0 2057.21 Shkushkovniks Juris
Ermakov Vladimir 1935.31 0 : 1 2139.41 Uzhulis Gundars
Filippov Sergey 2087.17 1 : 0 2070.86 Teterovskis Nils
Sokolsky Andrey 2064.60 0 : 1 2050.59 Gaujens Artis
Kiverin Dmitry 1838.02 1 : 0 2018.27 Bethers Arilds
Sychev Vladimir 1946.55 1 : 0 1846.96 Hauks Normunds
Round 5
Black Result White
Mucenieks Vairis 1999.80 0 : 1 2216.87 Gluhovsky Leonid
Hauks Normunds 1846.96 0 : 1 2161.35 Milevsky Alexander
Gaujens Artis 2050.59 0 : 1 2151.47 Maslyaev Sergey
Uzhulis Gundars 2139.41 0.5 : 0.5 1946.55 Sychev Vladimir
Shkushkovniks Juris 2057.21 1 : 0 1838.02 Kiverin Dmitry
Round 6
Black Result White
Sychev Vladimir 1946.55 0 : 1 2217.67 Reims Aldis
Gluhovsky Leonid 2216.87 1 : 0 2050.59 Gaujens Artis
Maslyaev Sergey 2151.47 1 : 0 2070.86 Teterovskis Nils
Filippov Sergey 2087.17 1 : 0 2057.21 Shkushkovniks Juris
Round 7
Black Result White
Teterovskis Nils 2070.86 0 : 1 2216.87 Gluhovsky Leonid
Shkushkovniks Juris 2057.21 1 : 0 2064.60 Sokolsky Andrey
Round 8
Black Result White
Milevsky Alexander 2161.35 0.5 : 0.5 1999.80 Mucenieks Vairis
Sychev Vladimir 1946.55 0 : 1 2050.59 Gaujens Artis