Zhang Yuyang, China - Renju Rating

Zhang Yuyang (张渝杨)

Place: Zhenjiang, China

Rating: 1951.99, Std: 87.09, Rank: 782

First game: 2023-01-26, Last game: 2024-02-14

Top rating: 1951.99 (2024-02-14)

Games: 21, Wins: 11, Draws: 1, Losses: 9

Gy1: 14, Gy2: 21, Gy5: 21

"Chinese New Year" Zhenjiang Renju Open Tournament 2024
Date 2024-02-14 Rating 1951.99
Round Color Result Opponent
1 White Win Xu Pengwei 2020.92
2 White Loss Zhu Yi 2157.25
3 White Loss Meng Fanchen 2130.03
4 Black Win Li Zexu 1771.39
5 Black Loss Xu Xiya 1880.42
6 Black Win Wei Chengqian 1659.07
7 Black Win Zhao Zexuan 1821.83
Commemorative competition in memory of Tunnet Taimla (online)
Date 2023-12-30 Rating 1951.18
Round Color Result Opponent
1 White Loss Wang Haoyan 2004.96
2 Black Win Que Weiqi 1742.48
3 Black Loss Feng Lyuchi 2168.96
4 White Draw Zhu Zhaoyun 2188.86
5 Black Win Shen Ziyang 1600.54
6 White Loss Wei Ziqi 2080.52
7 White Win Lang Jinyu 1706.51
“Chinese New Year” Zhenjiang Renju Open Tournament 2023
Date 2023-01-26 Rating 1948.40
Round Color Result Opponent
1 Black Win Zhang Qingyang 1874.14
2 Black Loss Hou Qixuan 1995.70
3 Black Win Deng Bojun 1689.39
4 Black Win Xu Qianxun 1941.11
5 Black Loss Li Zexu 1815.57
6 White Loss Zhu Yi 2141.04
7 Black Win Xu Qianyu 1819.64