10th Middle-dan players Tournament

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2012-08-25, End: 2012-08-26

Rule: Yamaguchi, Games: 36

Round 1
Black Result White
Mano Yoshihisa 2211.96 0 : 1 2471.42 Fukui Nobuhiro
Yamamoto Yasuhiro 2112.11 0 : 1 2368.17 Ono Takayuki
Nagao Noriaki 2345.62 1 : 0 2175.62 Kobayashi Koichi
Kubo Izumi 2036.69 0 : 1 2250.91 Kashihara Akihiko
Suzuki Junichiro 1883.65 0 : 1 2207.12 Maruyama Yasushi
Kato Yasuhiro 2048.86 1 : 0 2159.93 Miyagawa Junzo
Round 2
Black Result White
Kashihara Akihiko 2250.91 1 : 0 2471.42 Fukui Nobuhiro
Kato Yasuhiro 2048.86 0 : 1 2368.17 Ono Takayuki
Nagao Noriaki 2345.62 1 : 0 2207.12 Maruyama Yasushi
Kubo Izumi 2036.69 1 : 0 2211.96 Mano Yoshihisa
Kobayashi Koichi 2175.62 1 : 0 1883.65 Suzuki Junichiro
Miyagawa Junzo 2159.93 0.5 : 0.5 2112.11 Yamamoto Yasuhiro
Round 3
Black Result White
Kubo Izumi 2036.69 0 : 1 2471.42 Fukui Nobuhiro
Nagao Noriaki 2345.62 0 : 1 2368.17 Ono Takayuki
Maruyama Yasushi 2207.12 0.5 : 0.5 2250.91 Kashihara Akihiko
Miyagawa Junzo 2159.93 1 : 0 2211.96 Mano Yoshihisa
Kato Yasuhiro 2048.86 0 : 1 2175.62 Kobayashi Koichi
Yamamoto Yasuhiro 2112.11 1 : 0 1883.65 Suzuki Junichiro
Round 4
Black Result White
Nagao Noriaki 2345.62 0 : 1 2471.42 Fukui Nobuhiro
Kashihara Akihiko 2250.91 0 : 1 2368.17 Ono Takayuki
Suzuki Junichiro 1883.65 0 : 1 2211.96 Mano Yoshihisa
Yamamoto Yasuhiro 2112.11 0 : 1 2207.12 Maruyama Yasushi
Kobayashi Koichi 2175.62 1 : 0 2159.93 Miyagawa Junzo
Kubo Izumi 2036.69 1 : 0 2048.86 Kato Yasuhiro
Round 5
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2471.42 0 : 1 2368.17 Ono Takayuki
Nagao Noriaki 2345.62 1 : 0 2159.93 Miyagawa Junzo
Kobayashi Koichi 2175.62 1 : 0 2250.91 Kashihara Akihiko
Mano Yoshihisa 2211.96 1 : 0 2112.11 Yamamoto Yasuhiro
Kubo Izumi 2036.69 0 : 1 2207.12 Maruyama Yasushi
Suzuki Junichiro 1883.65 0 : 1 2048.86 Kato Yasuhiro
Round 6
Black Result White
Fukui Nobuhiro 2471.42 1 : 0 2207.12 Maruyama Yasushi
Ono Takayuki 2368.17 1 : 0 2175.62 Kobayashi Koichi
Nagao Noriaki 2345.62 0 : 1 2250.91 Kashihara Akihiko
Mano Yoshihisa 2211.96 0 : 1 2048.86 Kato Yasuhiro
Miyagawa Junzo 2159.93 1 : 0 1883.65 Suzuki Junichiro
Yamamoto Yasuhiro 2112.11 1 : 0 2036.69 Kubo Izumi