21st Nizhny Novgorod Championship

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 2006-11-25, End: 2006-12-23

Rule: RIF, Games: 21

Round 1
Black Result White
Grishnin Stepan 2119.67 0 : 1 2427.13 Karasyov Maxim
Kareyeva Yevgenia 1961.42 0 : 1 2353.62 Skuridin Alexey
Berezin Roman 2237.77 0 : 1 1757.98 Sorokin Anton
Round 2
Black Result White
Karasyov Maxim 2427.13 0 : 1 2353.62 Skuridin Alexey
Sorokin Anton 1757.98 0 : 1 1991.03 Gorokhov Nikita
Sobolev Pavel 1925.46 1 : 0 1882.14 Gorokhov Dmitry
Round 3
Black Result White
Grishnin Stepan 2119.67 1 : 0 1925.46 Sobolev Pavel
Gorokhov Dmitry 1882.14 1 : 0 1757.98 Sorokin Anton
Round 4
Black Result White
Berezin Roman 2237.77 0 : 1 2427.13 Karasyov Maxim
Karasyov Maxim 2427.13 1 : 0 1991.03 Gorokhov Nikita
Sobolev Pavel 1925.46 0 : 1 2353.62 Skuridin Alexey
Round 5
Black Result White
Sobolev Pavel 1925.46 0 : 1 2237.77 Berezin Roman
Kareyeva Yevgenia 1961.42 0 : 1 1882.14 Gorokhov Dmitry
Round 6
Black Result White
Kareyeva Yevgenia 1961.42 0 : 1 2427.13 Karasyov Maxim
Gorokhov Dmitry 1882.14 0 : 1 2353.62 Skuridin Alexey
Gorokhov Nikita 1991.03 1 : 0 1925.46 Sobolev Pavel
Round 7
Black Result White
Berezin Roman 2237.77 0 : 1 2353.62 Skuridin Alexey
Round 8
Black Result White
Gorokhov Nikita 1991.03 0 : 1 2353.62 Skuridin Alexey
Gorokhov Dmitry 1882.14 0 : 1 2237.77 Berezin Roman
Round 9
Black Result White
Karasyov Maxim 2427.13 1 : 0 1925.46 Sobolev Pavel
Gorokhov Nikita 1991.03 0 : 1 2237.77 Berezin Roman