40 Seiunsen Tournament Hamamatsu area - Renju Rating

40 Seiunsen Tournament Hamamatsu area

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2016-01-17, End: 2016-01-17

Rule: Yamaguchi, Games: 20

Round 1
Black Result White
Kato Hoko 1499.65 0 : 1 2442.94 Fujita Yudai
Tatematsu Hikaru 2201.93 1 : 0 1869.19 Kato Daisuke
Yamasaki Masanori 1766.26 0 : 1 1989.20 Kamikubo Mineo
Kato Miko 1598.68 0 : 1 1977.39 Kugizaki Michihiko
Inoue Katsumi 1940.78 1 : 0 1741.39 Nakajima Kazuki
Round 2
Black Result White
Kugizaki Michihiko 1977.39 0 : 1 2442.94 Fujita Yudai
Inoue Katsumi 1940.78 0 : 1 2201.93 Tatematsu Hikaru
Saito Kai 1478.05 0 : 1 1989.20 Kamikubo Mineo
Kato Daisuke 1869.19 1 : 0 1741.39 Nakajima Kazuki
Yamasaki Masanori 1766.26 1 : 0 1598.68 Kato Miko
Round 3
Black Result White
Tatematsu Hikaru 2201.93 0 : 1 2442.94 Fujita Yudai
Kamikubo Mineo 1989.20 0 : 1 1940.78 Inoue Katsumi
Yamasaki Masanori 1766.26 0 : 1 1977.39 Kugizaki Michihiko
Saito Kai 1478.05 0 : 1 1869.19 Kato Daisuke
Nakajima Kazuki 1741.39 1 : 0 1499.65 Kato Hoko
Round 4
Black Result White
Fujita Yudai 2442.94 1 : 0 1989.20 Kamikubo Mineo
Kugizaki Michihiko 1977.39 0 : 1 2201.93 Tatematsu Hikaru
Inoue Katsumi 1940.78 0 : 1 1869.19 Kato Daisuke
Yamasaki Masanori 1766.26 1 : 0 1478.05 Saito Kai
Kato Miko 1598.68 1 : 0 1499.65 Kato Hoko