45 Seiunsen Tournament Hamamatsu area

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2021-01-17, End: 2021-01-17

Rule: Soosyrv-8, Games: 15

Round 1
Black Result White
Fukada Ren 1959.21 1 : 0 1444.85 Kato Hoko
Kawada Miki 1885.75 1 : 0 1563.70 Yoshida Kazuma
Kato Miko 1682.35 1 : 0 1880.04 Kato Daisuke
Kawada Rikuto 1821.60 1 : 0 1825.48 Kamikubo Mineo
Round 2
Black Result White
Fukada Ren 1959.21 1 : 0 1682.35 Kato Miko
Kawada Miki 1885.75 0 : 1 1821.60 Kawada Rikuto
Kato Daisuke 1880.04 1 : 0 1444.85 Kato Hoko
Yoshida Kazuma 1563.70 0 : 1 1825.48 Kamikubo Mineo
Round 3
Black Result White
Fukada Ren 1959.21 1 : 0 1821.60 Kawada Rikuto
Kawada Miki 1885.75 1 : 0 1825.48 Kamikubo Mineo
Yoshida Kazuma 1563.70 0 : 1 1880.04 Kato Daisuke
Kato Hoko 1444.85 0 : 1 1682.35 Kato Miko
Round 4
Black Result White
Kawada Miki 1885.75 1 : 0 1959.21 Fukada Ren
Kawada Rikuto 1821.60 0 : 1 1880.04 Kato Daisuke
Kamikubo Mineo 1825.48 1 : 0 1682.35 Kato Miko