45 Seiunsen Tournament Hamamatsu area - Renju Rating

45 Seiunsen Tournament Hamamatsu area

Place: Hamamatsu, Japan

Start: 2021-01-17, End: 2021-01-17

Rule: Soosyrv-8, Games: 15

Round 1
Black Result White
Fukada Ren 2008.85 1 : 0 1455.61 Kato Hoko
Kato Miko 1745.26 1 : 0 1931.20 Kato Daisuke
Kawada Miki 1910.38 1 : 0 1589.59 Yoshida Kazuma
Kawada Rikuto 1823.55 1 : 0 1846.25 Kamikubo Mineo
Round 2
Black Result White
Fukada Ren 2008.85 1 : 0 1745.26 Kato Miko
Kato Daisuke 1931.20 1 : 0 1455.61 Kato Hoko
Kawada Miki 1910.38 0 : 1 1823.55 Kawada Rikuto
Yoshida Kazuma 1589.59 0 : 1 1846.25 Kamikubo Mineo
Round 3
Black Result White
Fukada Ren 2008.85 1 : 0 1823.55 Kawada Rikuto
Yoshida Kazuma 1589.59 0 : 1 1931.20 Kato Daisuke
Kawada Miki 1910.38 1 : 0 1846.25 Kamikubo Mineo
Kato Hoko 1455.61 0 : 1 1745.26 Kato Miko
Round 4
Black Result White
Kawada Miki 1910.38 1 : 0 2008.85 Fukada Ren
Kawada Rikuto 1823.55 0 : 1 1931.20 Kato Daisuke
Kamikubo Mineo 1846.25 1 : 0 1745.26 Kato Miko