Nizhny Novgorod Open

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 2000-03-10, End: 2000-03-12

Rule: RIF, Games: 28

Round 1
Black Result White
Chizhkina Yelena 2180.41 0 : 1 2327.58 Skuridin Alexey
Shevelyov Sergey 2324.42 1 : 0 2078.58 Grishnin Stepan
Shatunov Alexander 1878.53 0 : 1 2251.99 Petrovsky Dmitri
Round 2
Black Result White
Lonin Alexander 2026.67 0 : 1 2327.58 Skuridin Alexey
Shevelyov Sergey 2324.42 1 : 0 1970.55 Kocheshkova Olga
Karasyov Maxim 2200.55 0 : 1 2251.99 Petrovsky Dmitri
Osepjants Alexandr 1982.66 0 : 1 2180.41 Chizhkina Yelena
Shatunov Alexander 1878.53 0 : 1 2078.58 Grishnin Stepan
Round 3
Black Result White
Shevelyov Sergey 2324.42 0.5 : 0.5 2327.58 Skuridin Alexey
Petrovsky Dmitri 2251.99 1 : 0 2180.41 Chizhkina Yelena
Shalnov Sergey 1695.11 0 : 1 2078.58 Grishnin Stepan
Round 4
Black Result White
Karasyov Maxim 2200.55 0 : 1 2327.58 Skuridin Alexey
Shevelyov Sergey 2324.42 0 : 1 2251.99 Petrovsky Dmitri
Shalnov Sergey 1695.11 0 : 1 2180.41 Chizhkina Yelena
Kocheshkova Olga 1970.55 0 : 1 1971.37 Kareyeva Yevgenia
Round 5
Black Result White
Petrovsky Dmitri 2251.99 1 : 0 2327.58 Skuridin Alexey
Shevelyov Sergey 2324.42 1 : 0 2026.67 Lonin Alexander
Grishnin Stepan 2078.58 0 : 1 2180.41 Chizhkina Yelena
Kocheshkova Olga 1970.55 1 : 0 1759.35 Shustov Sergey
Round 6
Black Result White
Shatunov Alexander 1878.53 0 : 1 2327.58 Skuridin Alexey
Shevelyov Sergey 2324.42 1 : 0 2200.55 Karasyov Maxim
Round 7
Black Result White
Kocheshkova Olga 1970.55 0 : 1 2327.58 Skuridin Alexey
Grishnin Stepan 2078.58 0 : 1 2251.99 Petrovsky Dmitri
Chizhkina Yelena 2180.41 1 : 0 2200.55 Karasyov Maxim
Lonin Alexander 2026.67 0 : 1 2086.09 Provorov Yury
Round 8
Black Result White
Skuridin Alexey 2327.58 1 : 0 1695.11 Shalnov Sergey
Provorov Yury 2086.09 1 : 0 2251.99 Petrovsky Dmitri
Kocheshkova Olga 1970.55 0 : 1 2078.58 Grishnin Stepan