18th Nizhny Novgorod Championship

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 2003-12-11, End: 2003-12-12

Rule: RIF, Games: 19

Round 1
Black Result White
Kareyeva Yevgenia 2001.63 1 : 0 2480.72 Rusin Vladislav
Karasyov Maxim 2397.29 0 : 1 2235.79 Petrovsky Dmitri
Berezin Roman 2068.30 0 : 1 2330.32 Skuridin Alexey
Round 2
Black Result White
Karasyov Maxim 2397.29 0 : 1 2480.72 Rusin Vladislav
Skuridin Alexey 2330.32 1 : 0 2001.63 Kareyeva Yevgenia
Round 3
Black Result White
Osepjants Alexandr 2017.11 0 : 1 2480.72 Rusin Vladislav
Karasyov Maxim 2397.29 0 : 1 2330.32 Skuridin Alexey
Provorov Yury 2161.39 1 : 0 2235.79 Petrovsky Dmitri
Round 4
Black Result White
Kareyeva Yevgenia 2001.63 0 : 1 2397.29 Karasyov Maxim
Skuridin Alexey 2330.32 1 : 0 2017.11 Osepjants Alexandr
Round 5
Black Result White
Berezin Roman 2068.30 0 : 1 2397.29 Karasyov Maxim
Provorov Yury 2161.39 1 : 0 2330.32 Skuridin Alexey
Round 6
Black Result White
Skuridin Alexey 2330.32 1 : 0 1684.52 Morovov Mikhail
Berezin Roman 2068.30 0 : 1 2235.79 Petrovsky Dmitri
Round 7
Black Result White
Petrovsky Dmitri 2235.79 0 : 1 2480.72 Rusin Vladislav
Karasyov Maxim 2397.29 1 : 0 2161.39 Provorov Yury
Khozin Mikhail 1850.87 0 : 1 2330.32 Skuridin Alexey
Round 9
Black Result White
Rusin Vladislav 2480.72 1 : 0 2330.32 Skuridin Alexey
Khozin Mikhail 1850.87 0 : 1 2397.29 Karasyov Maxim