Russian Qualification to WC

Place: Moscow, Russian Renju Association

Start: 1999-05-01, End: 1999-05-03

Rule: RIF, Games: 45

Round 1
Black Result White
Sinyov Igor 2453.71 0 : 1 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Barykin Victor 2301.66 0 : 1 2430.45 Sushkov Vladimir
Tarannikov Yuriy 2404.54 1 : 0 2277.09 Filippov Sergey
Smirnov Sergey 2299.78 0.5 : 0.5 2387.13 Nikonov Konstantin
Makarov Pavel 2360.47 0.5 : 0.5 2332.72 Salnikov Pavel
Round 2
Black Result White
Barykin Victor 2301.66 0 : 1 2453.71 Sinyov Igor
Filippov Sergey 2277.09 0.5 : 0.5 2430.45 Sushkov Vladimir
Nikonov Konstantin 2387.13 1 : 0 2404.54 Tarannikov Yuriy
Makarov Pavel 2360.47 0 : 1 2299.78 Smirnov Sergey
Salnikov Pavel 2332.72 0 : 1 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Round 3
Black Result White
Sinyov Igor 2453.71 0.5 : 0.5 2277.09 Filippov Sergey
Sushkov Vladimir 2430.45 0.5 : 0.5 2387.13 Nikonov Konstantin
Makarov Pavel 2360.47 1 : 0 2404.54 Tarannikov Yuriy
Salnikov Pavel 2332.72 0 : 1 2299.78 Smirnov Sergey
Barykin Victor 2301.66 1 : 0 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Round 4
Black Result White
Nikonov Konstantin 2387.13 0.5 : 0.5 2453.71 Sinyov Igor
Makarov Pavel 2360.47 0.5 : 0.5 2430.45 Sushkov Vladimir
Salnikov Pavel 2332.72 0.5 : 0.5 2404.54 Tarannikov Yuriy
Smirnov Sergey 2299.78 0 : 1 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Barykin Victor 2301.66 0.5 : 0.5 2277.09 Filippov Sergey
Round 5
Black Result White
Makarov Pavel 2360.47 1 : 0 2453.71 Sinyov Igor
Sushkov Vladimir 2430.45 0 : 1 2332.72 Salnikov Pavel
Tarannikov Yuriy 2404.54 1 : 0 2299.78 Smirnov Sergey
Nikonov Konstantin 2387.13 0.5 : 0.5 2301.66 Barykin Victor
Filippov Sergey 2277.09 0 : 1 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Round 6
Black Result White
Salnikov Pavel 2332.72 0 : 1 2453.71 Sinyov Igor
Smirnov Sergey 2299.78 0 : 1 2430.45 Sushkov Vladimir
Tarannikov Yuriy 2404.54 1 : 0 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Nikonov Konstantin 2387.13 1 : 0 2277.09 Filippov Sergey
Barykin Victor 2301.66 0 : 1 2360.47 Makarov Pavel
Round 7
Black Result White
Smirnov Sergey 2299.78 0 : 1 2453.71 Sinyov Igor
Tarannikov Yuriy 2404.54 0.5 : 0.5 2430.45 Sushkov Vladimir
Nikonov Konstantin 2387.13 0.5 : 0.5 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Makarov Pavel 2360.47 1 : 0 2277.09 Filippov Sergey
Barykin Victor 2301.66 0.5 : 0.5 2332.72 Salnikov Pavel
Round 8
Black Result White
Tarannikov Yuriy 2404.54 1 : 0 2453.71 Sinyov Igor
Krasnonosov Dmitry 2303.04 1 : 0 2430.45 Sushkov Vladimir
Nikonov Konstantin 2387.13 0 : 1 2360.47 Makarov Pavel
Filippov Sergey 2277.09 0.5 : 0.5 2332.72 Salnikov Pavel
Barykin Victor 2301.66 1 : 0 2299.78 Smirnov Sergey
Round 9
Black Result White
Sinyov Igor 2453.71 0.5 : 0.5 2430.45 Sushkov Vladimir
Barykin Victor 2301.66 0 : 1 2404.54 Tarannikov Yuriy
Salnikov Pavel 2332.72 0 : 1 2387.13 Nikonov Konstantin
Makarov Pavel 2360.47 1 : 0 2303.04 Krasnonosov Dmitry
Smirnov Sergey 2299.78 0 : 1 2277.09 Filippov Sergey