North reginal tournament

Place: Rybinsk, Russian Renju Association

Start: 1994-08-16, End: 1994-08-20

Rule: RIF, Games: 29

Round 1
Black Result White
Skalozubov Andrey 1746.62 0 : 1 2332.31 Skuridin Alexey
Radzevelyuk Alexander 2176.62 1 : 0 2049.95 Chingin Konstantin
Ses Pavel 2064.31 1 : 0 1892.70 Gruzin Sergey
Round 2
Black Result White
Skuridin Alexey 2332.31 1 : 0 2028.47 Zaitsev Vyacheslav
Metreveli Irina 2125.13 1 : 0 1946.55 Nikonova Natalya
Skuridina Olga 1911.39 1 : 0 1878.18 Lebedeva Yelena
Round 3
Black Result White
Radzevelyuk Alexander 2176.62 0.5 : 0.5 2332.31 Skuridin Alexey
Gruzin Sergey 1892.70 1 : 0 2049.95 Chingin Konstantin
Zaitsev Vyacheslav 2028.47 1 : 0 1911.39 Skuridina Olga
Round 4
Black Result White
Skuridin Alexey 2332.31 1 : 0 1795.17 Tsaryov Mikhail
Vinogradov Alexey 1755.64 0 : 1 2176.62 Radzevelyuk Alexander
Taiblin Yuriy 2041.61 1 : 0 1892.70 Gruzin Sergey
Nikonova Natalya 1946.55 0 : 1 1929.86 Tsaryov Viktor
Round 5
Black Result White
Skuridin Alexey 2332.31 0.5 : 0.5 2125.13 Metreveli Irina
Radzevelyuk Alexander 2176.62 1 : 0 1929.86 Tsaryov Viktor
Chingin Konstantin 2049.95 1 : 0 1911.39 Skuridina Olga
Taiblin Yuriy 2041.61 0 : 1 2028.47 Zaitsev Vyacheslav
Round 6
Black Result White
Taiblin Yuriy 2041.61 0 : 1 2332.31 Skuridin Alexey
Metreveli Irina 2125.13 0.5 : 0.5 2176.62 Radzevelyuk Alexander
Round 7
Black Result White
Nikonova Natalya 1946.55 0 : 1 2176.62 Radzevelyuk Alexander
Metreveli Irina 2125.13 1 : 0 2028.47 Zaitsev Vyacheslav
Round 8
Black Result White
Skuridin Alexey 2332.31 1 : 0 1911.39 Skuridina Olga
Zaitsev Vyacheslav 2028.47 0 : 1 2176.62 Radzevelyuk Alexander
Metreveli Irina 2125.13 1 : 0 2064.31 Ses Pavel
Nikonova Natalya 1946.55 0 : 1 2041.61 Taiblin Yuriy
Mirkin Sergey 1993.72 1 : 0 1929.86 Tsaryov Viktor
Round 9
Black Result White
Skuridin Alexey 2332.31 0.5 : 0.5 1755.64 Vinogradov Alexey
Radzevelyuk Alexander 2176.62 1 : 0 1892.70 Gruzin Sergey
Zaitsev Vyacheslav 2028.47 0 : 1 1993.72 Mirkin Sergey