XXI Moscow championship - 2003

Place: Moscow, Russian Renju Association

Start: 2003-12-01, End: 2003-12-30

Rule: RIF, Games: 55

Round 1
Black Result White
Poltaratsky Nikolay 2049.00 0 : 1 2495.00 Nikonov Konstantin
Taiblin Yuriy 2283.63 0 : 1 2471.99 Tarannikov Yuriy
Makarov Pavel 2408.14 1 : 0 2260.95 Smirnov Sergey
Nekrasov Denis 2305.91 1 : 0 2332.52 Ritter Alexey
Epifanov Dmitry 2203.77 1 : 0 2329.20 Golosov Viktor
Round 2
Black Result White
Nikonov Konstantin 2495.00 0 : 1 2220.72 Sirategyan Karen
Makarov Pavel 2408.14 1 : 0 2049.00 Poltaratsky Nikolay
Ritter Alexey 2332.52 1 : 0 2329.20 Golosov Viktor
Nekrasov Denis 2305.91 0 : 1 2283.63 Taiblin Yuriy
Smirnov Sergey 2260.95 1 : 0 2203.77 Epifanov Dmitry
Round 3
Black Result White
Nekrasov Denis 2305.91 0.5 : 0.5 2471.99 Tarannikov Yuriy
Makarov Pavel 2408.14 1 : 0 2220.72 Sirategyan Karen
Ritter Alexey 2332.52 0 : 1 2260.95 Smirnov Sergey
Taiblin Yuriy 2283.63 0 : 1 2329.20 Golosov Viktor
Poltaratsky Nikolay 2049.00 1 : 0 2203.77 Epifanov Dmitry
Round 4
Black Result White
Makarov Pavel 2408.14 0 : 1 2495.00 Nikonov Konstantin
Tarannikov Yuriy 2471.99 0 : 1 2329.20 Golosov Viktor
Ritter Alexey 2332.52 1 : 0 2049.00 Poltaratsky Nikolay
Smirnov Sergey 2260.95 0 : 1 2283.63 Taiblin Yuriy
Sirategyan Karen 2220.72 1 : 0 2203.77 Epifanov Dmitry
Round 5
Black Result White
Nikonov Konstantin 2495.00 1 : 0 2203.77 Epifanov Dmitry
Tarannikov Yuriy 2471.99 1 : 0 2260.95 Smirnov Sergey
Ritter Alexey 2332.52 1 : 0 2220.72 Sirategyan Karen
Nekrasov Denis 2305.91 0.5 : 0.5 2203.77 Epifanov Dmitry
Taiblin Yuriy 2283.63 1 : 0 2049.00 Poltaratsky Nikolay
Round 6
Black Result White
Ritter Alexey 2332.52 0 : 1 2495.00 Nikonov Konstantin
Poltaratsky Nikolay 2049.00 0 : 1 2471.99 Tarannikov Yuriy
Epifanov Dmitry 2203.77 0.5 : 0.5 2408.14 Makarov Pavel
Nekrasov Denis 2305.91 0 : 1 2260.95 Smirnov Sergey
Taiblin Yuriy 2283.63 0 : 1 2220.72 Sirategyan Karen
Round 7
Black Result White
Taiblin Yuriy 2283.63 0 : 1 2495.00 Nikonov Konstantin
Tarannikov Yuriy 2471.99 1 : 0 2220.72 Sirategyan Karen
Ritter Alexey 2332.52 1 : 0 2408.14 Makarov Pavel
Smirnov Sergey 2260.95 1 : 0 2329.20 Golosov Viktor
Nekrasov Denis 2305.91 1 : 0 2049.00 Poltaratsky Nikolay
Round 8
Black Result White
Tarannikov Yuriy 2471.99 0 : 1 2495.00 Nikonov Konstantin
Makarov Pavel 2408.14 0 : 1 2283.63 Taiblin Yuriy
Ritter Alexey 2332.52 0 : 1 2203.77 Epifanov Dmitry
Poltaratsky Nikolay 2049.00 0 : 1 2329.20 Golosov Viktor
Nekrasov Denis 2305.91 0 : 1 2220.72 Sirategyan Karen
Round 9
Black Result White
Nekrasov Denis 2305.91 0 : 1 2495.00 Nikonov Konstantin
Tarannikov Yuriy 2471.99 0.5 : 0.5 2408.14 Makarov Pavel
Golosov Viktor 2329.20 1 : 0 2220.72 Sirategyan Karen
Taiblin Yuriy 2283.63 0.5 : 0.5 2203.77 Epifanov Dmitry
Smirnov Sergey 2260.95 1 : 0 2049.00 Poltaratsky Nikolay
Round 10
Black Result White
Nikonov Konstantin 2495.00 1 : 0 2329.20 Golosov Viktor
Tarannikov Yuriy 2471.99 0 : 1 2203.77 Epifanov Dmitry
Nekrasov Denis 2305.91 0 : 1 2408.14 Makarov Pavel
Ritter Alexey 2332.52 0 : 1 2283.63 Taiblin Yuriy
Smirnov Sergey 2260.95 0.5 : 0.5 2220.72 Sirategyan Karen
Round 11
Black Result White
Smirnov Sergey 2260.95 0 : 1 2495.00 Nikonov Konstantin
Ritter Alexey 2332.52 0 : 1 2471.99 Tarannikov Yuriy
Makarov Pavel 2408.14 1 : 0 2329.20 Golosov Viktor
Nekrasov Denis 2305.91 1 : 0 2203.77 Epifanov Dmitry
Poltaratsky Nikolay 2049.00 0 : 1 2220.72 Sirategyan Karen