Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament - Renju Rating

Nizhny Novgorod New Year on-line Tournament

Place: Nizhny Novgorod, Russian Renju Association

Start: 2021-01-04, End: 2021-01-06

Rule: Taraguchi-10, Games: 23

Round 1
Black Result White
Voronina Lyubov 1870.03 0 : 1 2221.07 Alexejev Valentin
Petrova Mariia 2159.22 1 : 0 2162.92 Ivanov Alexey
Round 2
Black Result White
Skuridin Alexey 2499.59 0 : 1 2317.04 Tonchilo Konstantin
Petrova Mariia 2159.22 0 : 1 2378.22 Pinsky Alexander
Andreev Sergey 1947.09 0 : 1 2221.07 Alexejev Valentin
Litvak Sofia 1881.62 0 : 1 2162.92 Ivanov Alexey
Round 3
Black Result White
Skuridin Alexey 2499.59 1 : 0 1947.09 Andreev Sergey
Shkarupa Maria 2015.34 1 : 0 2378.22 Pinsky Alexander
Tonchilo Konstantin 2317.04 0 : 1 2221.07 Alexejev Valentin
Belova Polina 1989.46 0 : 1 2162.92 Ivanov Alexey
Round 4
Black Result White
Petrova Mariia 2159.22 0 : 1 2499.59 Skuridin Alexey
Pinsky Alexander 2378.22 1 : 0 2162.92 Ivanov Alexey
Round 5
Black Result White
Alexejev Valentin 2221.07 0 : 1 2499.59 Skuridin Alexey
Voronina Lyubov 1870.03 0 : 1 2378.22 Pinsky Alexander
Ivanov Alexey 2162.92 1 : 0 1747.82 Eliseev Georgy
Round 6
Black Result White
Skuridin Alexey 2499.59 1 : 0 1756.32 Kolchurina Anastasia
Pinsky Alexander 2378.22 0 : 1 2317.04 Tonchilo Konstantin
Ivanov Alexey 2162.92 0 : 1 2221.07 Alexejev Valentin
Round 7
Black Result White
Shkarupa Maria 2015.34 0.5 : 0.5 2499.59 Skuridin Alexey
Ivanov Alexey 2162.92 0 : 1 2317.04 Tonchilo Konstantin
Round 8
Black Result White
Pinsky Alexander 2378.22 0 : 1 2499.59 Skuridin Alexey
Shkarupa Maria 2015.34 0 : 1 2162.92 Ivanov Alexey
Round 9
Black Result White
Skuridin Alexey 2499.59 1 : 0 2162.92 Ivanov Alexey