Rybinsk Christmas Tournament 2021 - Renju Rating

Rybinsk Christmas Tournament 2021

Place: Rybinsk, Russian Renju Association

Start: 2021-01-06, End: 2021-01-08

Rule: Soosyrv-8, Games: 56

Round 1
Black Result White
Kazanina Daria 1777.68 0 : 1 2517.03 Smirnov Evgeny
Burtsev Peter 2445.99 1 : 0 1668.71 Nikitin Alexandr
Radzevelyuk Alexander 2339.80 1 : 0 1906.20 Valinkin Andrei
Burtsev Nikolai 2335.47 1 : 0 1537.34 Kazanin Artyom
Novichkova Viktoriia 1686.04 0 : 1 2094.27 Savvateev Mikhail
Mityagin Anton 1978.96 1 : 0 1863.80 Leontiev Anton
Reznik Grigorii 1886.43 1 : 0 1395.32 Mityagin Maxim
Round 2
Black Result White
Smirnov Evgeny 2517.03 0.5 : 0.5 2335.47 Burtsev Nikolai
Burtsev Peter 2445.99 1 : 0 1497.72 Zateev Oleg
Mityagin Anton 1978.96 0 : 1 2339.80 Radzevelyuk Alexander
Savvateev Mikhail 2094.27 1 : 0 1886.43 Reznik Grigorii
Valinkin Andrei 1906.20 0 : 1 1686.04 Novichkova Viktoriia
Leontiev Anton 1863.80 1 : 0 1668.71 Nikitin Alexandr
Kazanin Artyom 1537.34 0 : 1 1777.68 Kazanina Daria
Round 3
Black Result White
Burtsev Peter 2445.99 0 : 1 2517.03 Smirnov Evgeny
Savvateev Mikhail 2094.27 1 : 0 2339.80 Radzevelyuk Alexander
Mityagin Anton 1978.96 0 : 1 2335.47 Burtsev Nikolai
Nikitin Alexandr 1668.71 0 : 1 1906.20 Valinkin Andrei
Leontiev Anton 1863.80 1 : 0 1886.43 Reznik Grigorii
Mityagin Maxim 1395.32 0 : 1 1777.68 Kazanina Daria
Zateev Oleg 1497.72 0 : 1 1686.04 Novichkova Viktoriia
Round 4
Black Result White
Smirnov Evgeny 2517.03 0 : 1 2339.80 Radzevelyuk Alexander
Leontiev Anton 1863.80 0 : 1 2445.99 Burtsev Peter
Savvateev Mikhail 2094.27 0 : 1 2335.47 Burtsev Nikolai
Mityagin Anton 1978.96 1 : 0 1537.34 Kazanin Artyom
Valinkin Andrei 1906.20 1 : 0 1395.32 Mityagin Maxim
Zateev Oleg 1497.72 0 : 1 1886.43 Reznik Grigorii
Novichkova Viktoriia 1686.04 1 : 0 1777.68 Kazanina Daria
Round 5
Black Result White
Smirnov Evgeny 2517.03 1 : 0 1686.04 Novichkova Viktoriia
Savvateev Mikhail 2094.27 0 : 1 2445.99 Burtsev Peter
Burtsev Nikolai 2335.47 1 : 0 2339.80 Radzevelyuk Alexander
Leontiev Anton 1863.80 1 : 0 1906.20 Valinkin Andrei
Reznik Grigorii 1886.43 1 : 0 1777.68 Kazanina Daria
Nikitin Alexandr 1668.71 1 : 0 1395.32 Mityagin Maxim
Kazanin Artyom 1537.34 1 : 0 1497.72 Zateev Oleg
Round 6
Black Result White
Smirnov Evgeny 2517.03 1 : 0 1886.43 Reznik Grigorii
Burtsev Peter 2445.99 1 : 0 2335.47 Burtsev Nikolai
Radzevelyuk Alexander 2339.80 1 : 0 1686.04 Novichkova Viktoriia
Savvateev Mikhail 2094.27 1 : 0 1863.80 Leontiev Anton
Mityagin Anton 1978.96 1 : 0 1668.71 Nikitin Alexandr
Valinkin Andrei 1906.20 1 : 0 1537.34 Kazanin Artyom
Zateev Oleg 1497.72 1 : 0 1395.32 Mityagin Maxim
Round 7
Black Result White
Savvateev Mikhail 2094.27 0 : 1 2517.03 Smirnov Evgeny
Burtsev Peter 2445.99 0 : 1 2339.80 Radzevelyuk Alexander
Burtsev Nikolai 2335.47 0 : 1 1906.20 Valinkin Andrei
Novichkova Viktoriia 1686.04 0 : 1 1978.96 Mityagin Anton
Leontiev Anton 1863.80 0 : 1 1777.68 Kazanina Daria
Zateev Oleg 1497.72 0 : 1 1668.71 Nikitin Alexandr
Kazanin Artyom 1537.34 0 : 1 1395.32 Mityagin Maxim
Round 8
Black Result White
Smirnov Evgeny 2517.03 1 : 0 1978.96 Mityagin Anton
Burtsev Peter 2445.99 1 : 0 1906.20 Valinkin Andrei
Reznik Grigorii 1886.43 0 : 1 2339.80 Radzevelyuk Alexander
Kazanina Daria 1777.68 0 : 1 2335.47 Burtsev Nikolai
Savvateev Mikhail 2094.27 1 : 0 1395.32 Mityagin Maxim
Zateev Oleg 1497.72 0 : 1 1863.80 Leontiev Anton
Nikitin Alexandr 1668.71 0.5 : 0.5 1537.34 Kazanin Artyom