The 27th St. Petersburg Championship

Place: Saint Petersburg, Russian Renju Association

Start: 2009-01-24, End: 2009-06-01

Rule: Yamaguchi, Games: 88

Round 1
Black Result White
Kachaev Denis 2180.10 0 : 1 2483.99 Salnikov Pavel
Sumarokov Evgeny 2434.08 1 : 0 2109.52 Vodolazsky Konstantin
Filinov Vladimir 2429.03 0 : 1 2415.77 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2251.16 1 : 0 1861.82 Kurilova Svetlana
Lisyutin Alexander 2012.11 0 : 1 2089.05 Buszkowski Ludwik
Kuleshova Tatyana 1852.09 0 : 1 2029.13 Kuleshov Mikhail
Kachaeva Ilona 1843.55 1 : 0 1928.48 Arefyev Andrey
Round 2
Black Result White
Sumarokov Evgeny 2434.08 0 : 1 2483.99 Salnikov Pavel
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 1843.55 Kachaeva Ilona
Vodolazsky Konstantin 2109.52 0 : 1 2415.77 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2251.16 1 : 0 1928.48 Arefyev Andrey
Kuleshov Mikhail 2029.13 0 : 1 2180.10 Kachaev Denis
Buszkowski Ludwik 2089.05 1 : 0 1861.82 Kurilova Svetlana
Kuleshova Tatyana 1852.09 1 : 0 2012.11 Lisyutin Alexander
Round 3
Black Result White
Balabhai Viktor 2415.77 0.5 : 0.5 2483.99 Salnikov Pavel
Kuleshov Mikhail 2029.13 0 : 1 2434.08 Sumarokov Evgeny
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 2251.16 Salnikova Nonna
Kachaev Denis 2180.10 1 : 0 2012.11 Lisyutin Alexander
Kachaeva Ilona 1843.55 0 : 1 2109.52 Vodolazsky Konstantin
Kuleshova Tatyana 1852.09 0 : 1 2089.05 Buszkowski Ludwik
Kurilova Svetlana 1861.82 0 : 1 1928.48 Arefyev Andrey
Round 4
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 1843.55 Kachaeva Ilona
Lisyutin Alexander 2012.11 0 : 1 2434.08 Sumarokov Evgeny
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 1861.82 Kurilova Svetlana
Balabhai Viktor 2415.77 0 : 1 2029.13 Kuleshov Mikhail
Salnikova Nonna 2251.16 0.5 : 0.5 2109.52 Vodolazsky Konstantin
Kuleshova Tatyana 1852.09 0 : 1 2180.10 Kachaev Denis
Arefyev Andrey 1928.48 0 : 1 2089.05 Buszkowski Ludwik
Round 5
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 2251.16 Salnikova Nonna
Arefyev Andrey 1928.48 0 : 1 2429.03 Filinov Vladimir
Lisyutin Alexander 2012.11 0 : 1 2415.77 Balabhai Viktor
Buszkowski Ludwik 2089.05 1 : 0 2180.10 Kachaev Denis
Kurilova Svetlana 1861.82 0 : 1 2109.52 Vodolazsky Konstantin
Kachaeva Ilona 1843.55 0 : 1 2029.13 Kuleshov Mikhail
Round 6
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 1861.82 Kurilova Svetlana
Sumarokov Evgeny 2434.08 0.5 : 0.5 2180.10 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 2089.05 Buszkowski Ludwik
Kuleshova Tatyana 1852.09 0 : 1 2415.77 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2251.16 1 : 0 2029.13 Kuleshov Mikhail
Vodolazsky Konstantin 2109.52 1 : 0 1928.48 Arefyev Andrey
Lisyutin Alexander 2012.11 1 : 0 1843.55 Kachaeva Ilona
Round 7
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 1928.48 Arefyev Andrey
Sumarokov Evgeny 2434.08 1 : 0 2089.05 Buszkowski Ludwik
Vodolazsky Konstantin 2109.52 0 : 1 2429.03 Filinov Vladimir
Balabhai Viktor 2415.77 0.5 : 0.5 2180.10 Kachaev Denis
Lisyutin Alexander 2012.11 0 : 1 2251.16 Salnikova Nonna
Kurilova Svetlana 1861.82 0 : 1 2029.13 Kuleshov Mikhail
Kachaeva Ilona 1843.55 0 : 1 1852.09 Kuleshova Tatyana
Round 8
Black Result White
Filinov Vladimir 2429.03 0.5 : 0.5 2483.99 Salnikov Pavel
Sumarokov Evgeny 2434.08 1 : 0 2415.77 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2251.16 1 : 0 1852.09 Kuleshova Tatyana
Kachaev Denis 2180.10 1 : 0 1843.55 Kachaeva Ilona
Vodolazsky Konstantin 2109.52 1 : 0 2089.05 Buszkowski Ludwik
Kuleshov Mikhail 2029.13 1 : 0 1928.48 Arefyev Andrey
Kurilova Svetlana 1861.82 0 : 1 2012.11 Lisyutin Alexander
Round 9
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 2109.52 Vodolazsky Konstantin
Kachaeva Ilona 1843.55 0 : 1 2434.08 Sumarokov Evgeny
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 2029.13 Kuleshov Mikhail
Balabhai Viktor 2415.77 1 : 0 2089.05 Buszkowski Ludwik
Salnikova Nonna 2251.16 1 : 0 2180.10 Kachaev Denis
Arefyev Andrey 1928.48 0 : 1 2012.11 Lisyutin Alexander
Kurilova Svetlana 1861.82 1 : 0 1852.09 Kuleshova Tatyana
Round 10
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 2089.05 Buszkowski Ludwik
Sumarokov Evgeny 2434.08 0.5 : 0.5 2251.16 Salnikova Nonna
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 2012.11 Lisyutin Alexander
Kachaeva Ilona 1843.55 0 : 1 2415.77 Balabhai Viktor
Kurilova Svetlana 1861.82 0 : 1 2180.10 Kachaev Denis
Kuleshov Mikhail 2029.13 0.5 : 0.5 2109.52 Vodolazsky Konstantin
Kuleshova Tatyana 1852.09 0 : 1 1928.48 Arefyev Andrey
Round 11
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 2029.13 Kuleshov Mikhail
Kurilova Svetlana 1861.82 0 : 1 2434.08 Sumarokov Evgeny
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 1852.09 Kuleshova Tatyana
Balabhai Viktor 2415.77 0 : 1 2251.16 Salnikova Nonna
Vodolazsky Konstantin 2109.52 0 : 1 2012.11 Lisyutin Alexander
Kachaeva Ilona 1843.55 0 : 1 2089.05 Buszkowski Ludwik
Round 12
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 0 : 1 2012.11 Lisyutin Alexander
Sumarokov Evgeny 2434.08 1 : 0 1928.48 Arefyev Andrey
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 2180.10 Kachaev Denis
Kachaeva Ilona 1843.55 0 : 1 2251.16 Salnikova Nonna
Kuleshova Tatyana 1852.09 1 : 0 2109.52 Vodolazsky Konstantin
Kuleshov Mikhail 2029.13 1 : 0 2089.05 Buszkowski Ludwik
Round 13
Black Result White
Salnikov Pavel 2483.99 1 : 0 1852.09 Kuleshova Tatyana
Filinov Vladimir 2429.03 1 : 0 2434.08 Sumarokov Evgeny
Arefyev Andrey 1928.48 0 : 1 2415.77 Balabhai Viktor
Buszkowski Ludwik 2089.05 0 : 1 2251.16 Salnikova Nonna
Vodolazsky Konstantin 2109.52 0.5 : 0.5 2180.10 Kachaev Denis
Kuleshov Mikhail 2029.13 1 : 0 2012.11 Lisyutin Alexander
Kurilova Svetlana 1861.82 1 : 0 1843.55 Kachaeva Ilona