The 32th St. Petersburg Championship

Place: Saint Petersburg, Russian Renju Association

Start: 2014-01-26, End: 2014-05-18

Rule: Taraguchi-7, Games: 63

Round 1
Black Result White
Buszkowski Ludwik 2080.51 0 : 1 2557.42 Salnikov Pavel
Katsev Ilya 2224.08 0 : 1 2546.09 Potapov Alexey
Kachaev Denis 2483.29 1 : 0 2135.51 Kuleshov Mikhail
Filinov Vladimir 2478.82 1 : 0 2464.13 Balabhai Viktor
Lisyutin Alexander 2181.74 0.5 : 0.5 2272.22 Salnikova Nonna
Rumyantseva Ekaterina 2026.59 0 : 1 2115.85 Kalnitsky Oleg
Round 2
Black Result White
Salnikov Pavel 2557.42 1 : 0 2478.82 Filinov Vladimir
Potapov Alexey 2546.09 1 : 0 2272.22 Salnikova Nonna
Kachaev Denis 2483.29 1 : 0 2224.08 Katsev Ilya
Rumyantseva Ekaterina 2026.59 0 : 1 2464.13 Balabhai Viktor
Kalnitsky Oleg 2115.85 0 : 1 2181.74 Lisyutin Alexander
Kuleshov Mikhail 2135.51 1 : 0 2080.51 Buszkowski Ludwik
Round 3
Black Result White
Kuleshov Mikhail 2135.51 0 : 1 2557.42 Salnikov Pavel
Potapov Alexey 2546.09 0.5 : 0.5 2115.85 Kalnitsky Oleg
Kachaev Denis 2483.29 1 : 0 2272.22 Salnikova Nonna
Filinov Vladimir 2478.82 1 : 0 2026.59 Rumyantseva Ekaterina
Balabhai Viktor 2464.13 1 : 0 2181.74 Lisyutin Alexander
Round 4
Black Result White
Rumyantseva Ekaterina 2026.59 0 : 1 2557.42 Salnikov Pavel
Potapov Alexey 2546.09 0.5 : 0.5 2464.13 Balabhai Viktor
Kachaev Denis 2483.29 1 : 0 2115.85 Kalnitsky Oleg
Lisyutin Alexander 2181.74 0 : 1 2478.82 Filinov Vladimir
Salnikova Nonna 2272.22 0 : 1 2080.51 Buszkowski Ludwik
Kuleshov Mikhail 2135.51 0 : 1 2224.08 Katsev Ilya
Round 5
Black Result White
Katsev Ilya 2224.08 0 : 1 2557.42 Salnikov Pavel
Filinov Vladimir 2478.82 0 : 1 2546.09 Potapov Alexey
Kachaev Denis 2483.29 1 : 0 2464.13 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2272.22 1 : 0 2135.51 Kuleshov Mikhail
Rumyantseva Ekaterina 2026.59 0.5 : 0.5 2181.74 Lisyutin Alexander
Buszkowski Ludwik 2080.51 1 : 0 2115.85 Kalnitsky Oleg
Round 6
Black Result White
Salnikov Pavel 2557.42 1 : 0 2181.74 Lisyutin Alexander
Potapov Alexey 2546.09 0.5 : 0.5 2026.59 Rumyantseva Ekaterina
Kachaev Denis 2483.29 0 : 1 2478.82 Filinov Vladimir
Balabhai Viktor 2464.13 1 : 0 2080.51 Buszkowski Ludwik
Kuleshov Mikhail 2135.51 0 : 1 2115.85 Kalnitsky Oleg
Round 7
Black Result White
Salnikova Nonna 2272.22 0 : 1 2557.42 Salnikov Pavel
Lisyutin Alexander 2181.74 0 : 1 2546.09 Potapov Alexey
Kachaev Denis 2483.29 1 : 0 2026.59 Rumyantseva Ekaterina
Filinov Vladimir 2478.82 0 : 1 2080.51 Buszkowski Ludwik
Kuleshov Mikhail 2135.51 0 : 1 2464.13 Balabhai Viktor
Katsev Ilya 2224.08 0 : 1 2115.85 Kalnitsky Oleg
Round 8
Black Result White
Potapov Alexey 2546.09 0.5 : 0.5 2557.42 Salnikov Pavel
Lisyutin Alexander 2181.74 0 : 1 2483.29 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2478.82 1 : 0 2135.51 Kuleshov Mikhail
Katsev Ilya 2224.08 0 : 1 2464.13 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2272.22 1 : 0 2115.85 Kalnitsky Oleg
Buszkowski Ludwik 2080.51 0 : 1 2026.59 Rumyantseva Ekaterina
Round 9
Black Result White
Salnikov Pavel 2557.42 1 : 0 2115.85 Kalnitsky Oleg
Potapov Alexey 2546.09 0.5 : 0.5 2483.29 Kachaev Denis
Katsev Ilya 2224.08 0 : 1 2478.82 Filinov Vladimir
Balabhai Viktor 2464.13 1 : 0 2272.22 Salnikova Nonna
Buszkowski Ludwik 2080.51 0 : 1 2181.74 Lisyutin Alexander
Kuleshov Mikhail 2135.51 1 : 0 2026.59 Rumyantseva Ekaterina
Round 10
Black Result White
Salnikov Pavel 2557.42 0.5 : 0.5 2483.29 Kachaev Denis
Potapov Alexey 2546.09 1 : 0 2080.51 Buszkowski Ludwik
Filinov Vladimir 2478.82 1 : 0 2272.22 Salnikova Nonna
Kalnitsky Oleg 2115.85 0 : 1 2464.13 Balabhai Viktor
Katsev Ilya 2224.08 1 : 0 2026.59 Rumyantseva Ekaterina
Kuleshov Mikhail 2135.51 0 : 1 2181.74 Lisyutin Alexander
Round 11
Black Result White
Salnikov Pavel 2557.42 1 : 0 2464.13 Balabhai Viktor
Kuleshov Mikhail 2135.51 0 : 1 2546.09 Potapov Alexey
Kachaev Denis 2483.29 1 : 0 2080.51 Buszkowski Ludwik
Kalnitsky Oleg 2115.85 0 : 1 2478.82 Filinov Vladimir
Rumyantseva Ekaterina 2026.59 0 : 1 2272.22 Salnikova Nonna