The 33th St. Petersburg Championship

Place: Saint Petersburg, Russian Renju Association

Start: 2015-01-18, End: 2015-05-31

Rule: Yamasyrv-7, Games: 60

Round 1
Black Result White
Kuleshov Mikhail 2167.86 0 : 1 2572.18 Salnikov Pavel
Potapov Alexey 2537.59 0 : 1 2419.87 Balabhai Viktor
Buszkowski Ludwik 2062.88 0 : 1 2510.37 Kachaev Denis
Rumyantseva Ekaterina 2035.88 0 : 1 2454.61 Filinov Vladimir
Kalnitsky Oleg 2127.22 1 : 0 2250.42 Salnikova Nonna
Round 2
Black Result White
Salnikov Pavel 2572.18 1 : 0 2127.22 Kalnitsky Oleg
Salnikova Nonna 2250.42 0 : 1 2537.59 Potapov Alexey
Lisyutin Alexander 2161.72 1 : 0 2454.61 Filinov Vladimir
Buszkowski Ludwik 2062.88 0 : 1 2419.87 Balabhai Viktor
Round 3
Black Result White
Salnikova Nonna 2250.42 0 : 1 2572.18 Salnikov Pavel
Filinov Vladimir 2454.61 0 : 1 2510.37 Kachaev Denis
Katsev Ilya 2248.59 0 : 1 2419.87 Balabhai Viktor
Lisyutin Alexander 2161.72 0 : 1 2167.86 Kuleshov Mikhail
Rumyantseva Ekaterina 2035.88 0 : 1 2127.22 Kalnitsky Oleg
Round 4
Black Result White
Salnikov Pavel 2572.18 1 : 0 2035.88 Rumyantseva Ekaterina
Potapov Alexey 2537.59 1 : 0 2248.59 Katsev Ilya
Kuleshov Mikhail 2167.86 0 : 1 2510.37 Kachaev Denis
Balabhai Viktor 2419.87 0 : 1 2454.61 Filinov Vladimir
Salnikova Nonna 2250.42 1 : 0 2062.88 Buszkowski Ludwik
Kalnitsky Oleg 2127.22 1 : 0 2161.72 Lisyutin Alexander
Round 5
Black Result White
Salnikov Pavel 2572.18 1 : 0 2161.72 Lisyutin Alexander
Filinov Vladimir 2454.61 0 : 1 2537.59 Potapov Alexey
Kuleshov Mikhail 2167.86 1 : 0 2419.87 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2250.42 1 : 0 2035.88 Rumyantseva Ekaterina
Round 6
Black Result White
Salnikov Pavel 2572.18 0.5 : 0.5 2510.37 Kachaev Denis
Kuleshov Mikhail 2167.86 0 : 1 2537.59 Potapov Alexey
Buszkowski Ludwik 2062.88 0 : 1 2454.61 Filinov Vladimir
Balabhai Viktor 2419.87 1 : 0 2127.22 Kalnitsky Oleg
Katsev Ilya 2248.59 0 : 1 2250.42 Salnikova Nonna
Rumyantseva Ekaterina 2035.88 1 : 0 2161.72 Lisyutin Alexander
Round 7
Black Result White
Salnikov Pavel 2572.18 0.5 : 0.5 2419.87 Balabhai Viktor
Potapov Alexey 2537.59 1 : 0 2127.22 Kalnitsky Oleg
Rumyantseva Ekaterina 2035.88 0 : 1 2510.37 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2454.61 1 : 0 2248.59 Katsev Ilya
Lisyutin Alexander 2161.72 0.5 : 0.5 2250.42 Salnikova Nonna
Kuleshov Mikhail 2167.86 1 : 0 2062.88 Buszkowski Ludwik
Round 8
Black Result White
Potapov Alexey 2537.59 0 : 1 2572.18 Salnikov Pavel
Lisyutin Alexander 2161.72 0 : 1 2510.37 Kachaev Denis
Salnikova Nonna 2250.42 0 : 1 2454.61 Filinov Vladimir
Balabhai Viktor 2419.87 1 : 0 2035.88 Rumyantseva Ekaterina
Kuleshov Mikhail 2167.86 1 : 0 2248.59 Katsev Ilya
Kalnitsky Oleg 2127.22 1 : 0 2062.88 Buszkowski Ludwik
Round 9
Black Result White
Salnikov Pavel 2572.18 1 : 0 2062.88 Buszkowski Ludwik
Potapov Alexey 2537.59 1 : 0 2035.88 Rumyantseva Ekaterina
Kachaev Denis 2510.37 1 : 0 2250.42 Salnikova Nonna
Kuleshov Mikhail 2167.86 0 : 1 2454.61 Filinov Vladimir
Lisyutin Alexander 2161.72 0 : 1 2419.87 Balabhai Viktor
Kalnitsky Oleg 2127.22 0 : 1 2248.59 Katsev Ilya
Round 10
Black Result White
Katsev Ilya 2248.59 0 : 1 2572.18 Salnikov Pavel
Lisyutin Alexander 2161.72 0 : 1 2537.59 Potapov Alexey
Balabhai Viktor 2419.87 0 : 1 2510.37 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2454.61 1 : 0 2127.22 Kalnitsky Oleg
Kuleshov Mikhail 2167.86 0 : 1 2250.42 Salnikova Nonna
Rumyantseva Ekaterina 2035.88 1 : 0 2062.88 Buszkowski Ludwik
Round 11
Black Result White
Salnikov Pavel 2572.18 0 : 1 2454.61 Filinov Vladimir
Kachaev Denis 2510.37 0 : 1 2537.59 Potapov Alexey
Salnikova Nonna 2250.42 0 : 1 2419.87 Balabhai Viktor
Rumyantseva Ekaterina 2035.88 0 : 1 2248.59 Katsev Ilya
Kalnitsky Oleg 2127.22 1 : 0 2167.86 Kuleshov Mikhail
Buszkowski Ludwik 2062.88 0 : 1 2161.72 Lisyutin Alexander