35th St. Petersburg Championship - Renju Rating

35th St. Petersburg Championship

Place: Saint Petersburg, Russian Renju Association

Start: 2017-01-15, End: 2017-04-23

Rule: Soosyrv-8, Games: 65

Round 1
Black Result White
Lisyutin Alexander 2248.59 1 : 0 2583.77 Salnikov Pavel
Kalnitsky Oleg 2104.88 0 : 1 2533.08 Kachaev Denis
Balabhai Viktor 2475.24 1 : 0 1989.31 Kachaeva Ilona
Filinov Vladimir 2412.09 1 : 0 2223.27 Salnikova Nonna
Katsev Ilya 2333.03 1 : 0 2038.66 Rumyantseva Ekaterina
Trubitsin Stepan 1764.65 1 : 0 2136.54 Bushkowski Ludwik
Round 2
Black Result White
Salnikov Pavel 2583.77 1 : 0 1989.31 Kachaeva Ilona
Filinov Vladimir 2412.09 0 : 1 2533.08 Kachaev Denis
Trubitsin Stepan 1764.65 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2223.27 1 : 0 2333.03 Katsev Ilya
Kalnitsky Oleg 2104.88 0 : 1 2248.59 Lisyutin Alexander
Rumyantseva Ekaterina 2038.66 0 : 1 2136.54 Bushkowski Ludwik
Round 3
Black Result White
Salnikov Pavel 2583.77 1 : 0 1764.65 Trubitsin Stepan
Katsev Ilya 2333.03 0 : 1 2533.08 Kachaev Denis
Rumyantseva Ekaterina 2038.66 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Kalnitsky Oleg 2104.88 0 : 1 2412.09 Filinov Vladimir
Lisyutin Alexander 2248.59 1 : 0 1989.31 Kachaeva Ilona
Salnikova Nonna 2223.27 0 : 1 2136.54 Bushkowski Ludwik
Round 4
Black Result White
Salnikov Pavel 2583.77 1 : 0 2038.66 Rumyantseva Ekaterina
Kachaev Denis 2533.08 1 : 0 2136.54 Bushkowski Ludwik
Salnikova Nonna 2223.27 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Katsev Ilya 2333.03 1 : 0 2412.09 Filinov Vladimir
Lisyutin Alexander 2248.59 1 : 0 1764.65 Trubitsin Stepan
Kachaeva Ilona 1989.31 0 : 1 2104.88 Kalnitsky Oleg
Round 5
Black Result White
Salnikova Nonna 2223.27 0 : 1 2583.77 Salnikov Pavel
Balabhai Viktor 2475.24 0 : 1 2533.08 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2412.09 1 : 0 2136.54 Bushkowski Ludwik
Katsev Ilya 2333.03 1 : 0 2104.88 Kalnitsky Oleg
Rumyantseva Ekaterina 2038.66 0 : 1 2248.59 Lisyutin Alexander
Kachaeva Ilona 1989.31 0 : 1 1764.65 Trubitsin Stepan
Round 6
Black Result White
Salnikov Pavel 2583.77 0.5 : 0.5 2533.08 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2412.09 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Katsev Ilya 2333.03 1 : 0 2136.54 Bushkowski Ludwik
Salnikova Nonna 2223.27 1 : 0 2248.59 Lisyutin Alexander
Kalnitsky Oleg 2104.88 1 : 0 1764.65 Trubitsin Stepan
Kachaeva Ilona 1989.31 0 : 1 2038.66 Rumyantseva Ekaterina
Round 7
Black Result White
Salnikov Pavel 2583.77 1 : 0 2412.09 Filinov Vladimir
Kachaev Denis 2533.08 1 : 0 2248.59 Lisyutin Alexander
Katsev Ilya 2333.03 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Salnikova Nonna 2223.27 1 : 0 1989.31 Kachaeva Ilona
Kalnitsky Oleg 2104.88 0 : 1 2136.54 Bushkowski Ludwik
Trubitsin Stepan 1764.65 1 : 0 2038.66 Rumyantseva Ekaterina
Round 8
Black Result White
Katsev Ilya 2333.03 0 : 1 2583.77 Salnikov Pavel
Kachaeva Ilona 1989.31 0 : 1 2533.08 Kachaev Denis
Bushkowski Ludwik 2136.54 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Lisyutin Alexander 2248.59 1 : 0 2412.09 Filinov Vladimir
Trubitsin Stepan 1764.65 0 : 1 2223.27 Salnikova Nonna
Kalnitsky Oleg 2104.88 1 : 0 2038.66 Rumyantseva Ekaterina
Round 9
Black Result White
Bushkowski Ludwik 2136.54 1 : 0 2583.77 Salnikov Pavel
Kachaev Denis 2533.08 1 : 0 1764.65 Trubitsin Stepan
Kalnitsky Oleg 2104.88 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Filinov Vladimir 2412.09 1 : 0 1989.31 Kachaeva Ilona
Katsev Ilya 2333.03 0.5 : 0.5 2248.59 Lisyutin Alexander
Rumyantseva Ekaterina 2038.66 0 : 1 2223.27 Salnikova Nonna
Round 10
Black Result White
Salnikov Pavel 2583.77 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Rumyantseva Ekaterina 2038.66 0 : 1 2533.08 Kachaev Denis
Trubitsin Stepan 1764.65 0 : 1 2412.09 Filinov Vladimir
Bushkowski Ludwik 2136.54 0 : 1 2248.59 Lisyutin Alexander
Kalnitsky Oleg 2104.88 0 : 1 2223.27 Salnikova Nonna
Round 11
Black Result White
Salnikov Pavel 2583.77 1 : 0 2104.88 Kalnitsky Oleg
Salnikova Nonna 2223.27 0 : 1 2533.08 Kachaev Denis
Lisyutin Alexander 2248.59 0 : 1 2475.24 Balabhai Viktor
Rumyantseva Ekaterina 2038.66 1 : 0 2412.09 Filinov Vladimir
Katsev Ilya 2333.03 1 : 0 1764.65 Trubitsin Stepan
Kachaeva Ilona 1989.31 0 : 1 2136.54 Bushkowski Ludwik