The 26nd Russian Championship, High League

Place: Yaroslavl, Russian Renju Association

Start: 2018-02-18, End: 2018-02-25

Rule: Soosyrv-8, Games: 106

Round 1
Black Result White
Kryuchok Roman 2534.95 0 : 1 2638.73 Fedorkin Oleg
Nikonov Konstantin 2630.40 0.5 : 0.5 2549.09 Makarov Pavel
Salnikov Pavel 2547.17 0.5 : 0.5 2610.21 Epifanov Dmitry
Karasyov Maxim 2588.06 1 : 0 2353.50 Katsev Ilya
Radzevelyuk Alexander 2391.01 0 : 1 2576.83 Golomaryov Anthony
Danilin Ivan 2437.09 0.5 : 0.5 2508.78 Artemyev Sergey
Balabhai Viktor 2419.33 0 : 1 2482.34 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2445.17 1 : 0 2264.58 Metreveli Maksim
Round 2
Black Result White
Epifanov Dmitry 2610.21 1 : 0 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Makarov Pavel 2549.09 1 : 0 2588.06 Karasyov Maxim
Golomaryov Anthony 2576.83 1 : 0 2437.09 Danilin Ivan
Salnikov Pavel 2547.17 1 : 0 2419.33 Balabhai Viktor
Kryuchok Roman 2534.95 1 : 0 2445.17 Filinov Vladimir
Metreveli Maksim 2264.58 0 : 1 2508.78 Artemyev Sergey
Katsev Ilya 2353.50 0 : 1 2482.34 Kachaev Denis
Round 3
Black Result White
Karasyov Maxim 2588.06 0 : 1 2638.73 Fedorkin Oleg
Golomaryov Anthony 2576.83 0 : 1 2610.21 Epifanov Dmitry
Makarov Pavel 2549.09 1 : 0 2482.34 Kachaev Denis
Katsev Ilya 2353.50 1 : 0 2547.17 Salnikov Pavel
Artemyev Sergey 2508.78 0.5 : 0.5 2534.95 Kryuchok Roman
Metreveli Maksim 2264.58 0 : 1 2437.09 Danilin Ivan
Radzevelyuk Alexander 2391.01 0 : 1 2419.33 Balabhai Viktor
Round 4
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 0.5 : 0.5 2482.34 Kachaev Denis
Balabhai Viktor 2419.33 0 : 1 2610.21 Epifanov Dmitry
Karasyov Maxim 2588.06 0.5 : 0.5 2445.17 Filinov Vladimir
Golomaryov Anthony 2576.83 1 : 0 2264.58 Metreveli Maksim
Makarov Pavel 2549.09 1 : 0 2547.17 Salnikov Pavel
Danilin Ivan 2437.09 0.5 : 0.5 2534.95 Kryuchok Roman
Katsev Ilya 2353.50 0 : 1 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Round 5
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 0 : 1 2547.17 Salnikov Pavel
Katsev Ilya 2353.50 0 : 1 2610.21 Epifanov Dmitry
Karasyov Maxim 2588.06 1 : 0 2508.78 Artemyev Sergey
Golomaryov Anthony 2576.83 1 : 0 2419.33 Balabhai Viktor
Makarov Pavel 2549.09 0 : 1 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Kryuchok Roman 2534.95 1 : 0 2264.58 Metreveli Maksim
Kachaev Denis 2482.34 0 : 1 2445.17 Filinov Vladimir
Round 6
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 1 : 0 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Epifanov Dmitry 2610.21 0.5 : 0.5 2549.09 Makarov Pavel
Karasyov Maxim 2588.06 1 : 0 2437.09 Danilin Ivan
Golomaryov Anthony 2576.83 0.5 : 0.5 2534.95 Kryuchok Roman
Salnikov Pavel 2547.17 0 : 1 2445.17 Filinov Vladimir
Artemyev Sergey 2508.78 1 : 0 2482.34 Kachaev Denis
Balabhai Viktor 2419.33 0.5 : 0.5 2353.50 Katsev Ilya
Round 7
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 1 : 0 2610.21 Epifanov Dmitry
Karasyov Maxim 2588.06 1 : 0 2264.58 Metreveli Maksim
Katsev Ilya 2353.50 0 : 1 2576.83 Golomaryov Anthony
Makarov Pavel 2549.09 1 : 0 2419.33 Balabhai Viktor
Salnikov Pavel 2547.17 0.5 : 0.5 2508.78 Artemyev Sergey
Danilin Ivan 2437.09 0.5 : 0.5 2482.34 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2445.17 0 : 1 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Round 8
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 0.5 : 0.5 2419.33 Balabhai Viktor
Filinov Vladimir 2445.17 0 : 1 2610.21 Epifanov Dmitry
Karasyov Maxim 2588.06 1 : 0 2534.95 Kryuchok Roman
Katsev Ilya 2353.50 1 : 0 2549.09 Makarov Pavel
Danilin Ivan 2437.09 0 : 1 2547.17 Salnikov Pavel
Radzevelyuk Alexander 2391.01 0.5 : 0.5 2508.78 Artemyev Sergey
Kachaev Denis 2482.34 1 : 0 2264.58 Metreveli Maksim
Round 9
Black Result White
Katsev Ilya 2353.50 0 : 1 2638.73 Fedorkin Oleg
Epifanov Dmitry 2610.21 0.5 : 0.5 2508.78 Artemyev Sergey
Makarov Pavel 2549.09 1 : 0 2576.83 Golomaryov Anthony
Metreveli Maksim 2264.58 0 : 1 2547.17 Salnikov Pavel
Kryuchok Roman 2534.95 1 : 0 2482.34 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2445.17 0.5 : 0.5 2419.33 Balabhai Viktor
Danilin Ivan 2437.09 0.5 : 0.5 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Round 10
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 0.5 : 0.5 2549.09 Makarov Pavel
Danilin Ivan 2437.09 0.5 : 0.5 2610.21 Epifanov Dmitry
Golomaryov Anthony 2576.83 1 : 0 2588.06 Karasyov Maxim
Kryuchok Roman 2534.95 1 : 0 2547.17 Salnikov Pavel
Balabhai Viktor 2419.33 0 : 1 2508.78 Artemyev Sergey
Katsev Ilya 2353.50 1 : 0 2445.17 Filinov Vladimir
Radzevelyuk Alexander 2391.01 0.5 : 0.5 2264.58 Metreveli Maksim
Round 11
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 1 : 0 2576.83 Golomaryov Anthony
Epifanov Dmitry 2610.21 1 : 0 2264.58 Metreveli Maksim
Karasyov Maxim 2588.06 1 : 0 2482.34 Kachaev Denis
Filinov Vladimir 2445.17 1 : 0 2549.09 Makarov Pavel
Kryuchok Roman 2534.95 0.5 : 0.5 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Katsev Ilya 2353.50 0.5 : 0.5 2508.78 Artemyev Sergey
Balabhai Viktor 2419.33 0 : 1 2437.09 Danilin Ivan
Round 12
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 1 : 0 2445.17 Filinov Vladimir
Kryuchok Roman 2534.95 0.5 : 0.5 2610.21 Epifanov Dmitry
Salnikov Pavel 2547.17 0.5 : 0.5 2588.06 Karasyov Maxim
Golomaryov Anthony 2576.83 1 : 0 2482.34 Kachaev Denis
Artemyev Sergey 2508.78 0 : 1 2549.09 Makarov Pavel
Danilin Ivan 2437.09 0 : 1 2353.50 Katsev Ilya
Metreveli Maksim 2264.58 0 : 1 2419.33 Balabhai Viktor
Round 13
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 0 : 1 2508.78 Artemyev Sergey
Radzevelyuk Alexander 2391.01 0 : 1 2588.06 Karasyov Maxim
Golomaryov Anthony 2576.83 1 : 0 2445.17 Filinov Vladimir
Makarov Pavel 2549.09 1 : 0 2437.09 Danilin Ivan
Salnikov Pavel 2547.17 0.5 : 0.5 2482.34 Kachaev Denis
Kryuchok Roman 2534.95 0.5 : 0.5 2419.33 Balabhai Viktor
Metreveli Maksim 2264.58 0 : 1 2353.50 Katsev Ilya
Round 14
Black Result White
Fedorkin Oleg 2638.73 1 : 0 2437.09 Danilin Ivan
Karasyov Maxim 2588.06 0 : 1 2610.21 Epifanov Dmitry
Golomaryov Anthony 2576.83 0.5 : 0.5 2547.17 Salnikov Pavel
Metreveli Maksim 2264.58 0 : 1 2549.09 Makarov Pavel
Kryuchok Roman 2534.95 1 : 0 2353.50 Katsev Ilya
Filinov Vladimir 2445.17 0.5 : 0.5 2508.78 Artemyev Sergey
Radzevelyuk Alexander 2391.01 0.5 : 0.5 2482.34 Kachaev Denis
Round 15
Black Result White
Metreveli Maksim 2264.58 0 : 1 2638.73 Fedorkin Oleg
Kachaev Denis 2482.34 1 : 0 2610.21 Epifanov Dmitry
Karasyov Maxim 2588.06 1 : 0 2419.33 Balabhai Viktor
Artemyev Sergey 2508.78 0.5 : 0.5 2576.83 Golomaryov Anthony
Makarov Pavel 2549.09 1 : 0 2534.95 Kryuchok Roman
Salnikov Pavel 2547.17 0.5 : 0.5 2391.01 Radzevelyuk Alexander
Filinov Vladimir 2445.17 0.5 : 0.5 2437.09 Danilin Ivan