Youth Russian Championship - Renju Rating

Youth Russian Championship

Place: Yaroslavl, Russian Renju Association

Start: 2023-03-25, End: 2023-03-30

Rule: Taraguchi-10, Games: 254

Round A1
Black Result White
Shabanov Ruslan 2005.85 1 : 0 2046.38 Dyachkov Nikita
Round A2
Black Result White
Metreveli Maksim 2343.98 1 : 0 2005.85 Shabanov Ruslan
Round A3
Black Result White
Metreveli Maksim 2343.98 1 : 0 2046.38 Dyachkov Nikita
Round A4
Black Result White
Dyachkov Nikita 2046.38 0.5 : 0.5 2005.85 Shabanov Ruslan
Round A5
Black Result White
Shabanov Ruslan 2005.85 0 : 1 2343.98 Metreveli Maksim
Round A6
Black Result White
Metreveli Maksim 2343.98 1 : 0 2046.38 Dyachkov Nikita
Round B1
Black Result White
Gromov Danila 2452.67 1 : 0 1855.68 Kokovin Nikolay
Sidorov Mikhail 2315.26 0.5 : 0.5 2209.81 Stoyanov Kirill
Fokichev Egor 2024.03 0 : 1 2148.57 Kuvaev Vyacheslav
Marushev Ilya 1809.57 1 : 0 1713.85 Kudrjavtsev Andrey
Round B2
Black Result White
Gromov Danila 2452.67 1 : 0 2148.57 Kuvaev Vyacheslav
Sidorov Mikhail 2315.26 1 : 0 1855.68 Kokovin Nikolay
Stoyanov Kirill 2209.81 1 : 0 1713.85 Kudrjavtsev Andrey
Marushev Ilya 1809.57 0 : 1 2024.03 Fokichev Egor
Round B3
Black Result White
Fokichev Egor 2024.03 0 : 1 2452.67 Gromov Danila
Sidorov Mikhail 2315.26 0 : 1 2148.57 Kuvaev Vyacheslav
Stoyanov Kirill 2209.81 1 : 0 1809.57 Marushev Ilya
Kokovin Nikolay 1855.68 0 : 1 1713.85 Kudrjavtsev Andrey
Round B4
Black Result White
Sidorov Mikhail 2315.26 1 : 0 2452.67 Gromov Danila
Fokichev Egor 2024.03 0 : 1 2209.81 Stoyanov Kirill
Kuvaev Vyacheslav 2148.57 0 : 1 1713.85 Kudrjavtsev Andrey
Kokovin Nikolay 1855.68 1 : 0 1809.57 Marushev Ilya
Round B5
Black Result White
Gromov Danila 2452.67 1 : 0 1713.85 Kudrjavtsev Andrey
Fokichev Egor 2024.03 0 : 1 2315.26 Sidorov Mikhail
Kokovin Nikolay 1855.68 0 : 1 2209.81 Stoyanov Kirill
Kuvaev Vyacheslav 2148.57 1 : 0 1809.57 Marushev Ilya
Round B6
Black Result White
Marushev Ilya 1809.57 0 : 1 2452.67 Gromov Danila
Sidorov Mikhail 2315.26 1 : 0 1713.85 Kudrjavtsev Andrey
Kuvaev Vyacheslav 2148.57 1 : 0 2209.81 Stoyanov Kirill
Fokichev Egor 2024.03 1 : 0 1855.68 Kokovin Nikolay
Round B7
Black Result White
Gromov Danila 2452.67 1 : 0 2209.81 Stoyanov Kirill
Sidorov Mikhail 2315.26 1 : 0 1809.57 Marushev Ilya
Kuvaev Vyacheslav 2148.57 1 : 0 1855.68 Kokovin Nikolay
Fokichev Egor 2024.03 1 : 0 1713.85 Kudrjavtsev Andrey
Round C1
Black Result White
Eliseev Georgy 1705.43 0 : 1 2160.47 Startsev Maksim
Noskov Pavel 2027.23 1 : 0 1761.66 Vereshagin Dmitrii
Vislovich Vladislav 2019.23 1 : 0 1736.43 Romanov Alexander
Kazantsev Konstantin 1972.80 1 : 0 1597.95 Pereshivalov Ruslan
Pavlovskiy Egor 1971.39 1 : 0 1540.96 Vlaskin Georgy
Sokolov Andrei 1931.83 1 : 0 1441.07 Golubev Kirill
Potapov Stepan 1908.32 0 : 1 1819.84 Rozhkani Albert
Round C2
Black Result White
Startsev Maksim 2160.47 1 : 0 1931.83 Sokolov Andrei
Noskov Pavel 2027.23 1 : 0 1972.80 Kazantsev Konstantin
Vislovich Vladislav 2019.23 1 : 0 1819.84 Rozhkani Albert
Pavlovskiy Egor 1971.39 1 : 0 1723.87 Sobolev Maksim
Potapov Stepan 1908.32 1 : 0 1736.43 Romanov Alexander
Vereshagin Dmitrii 1761.66 1 : 0 1597.95 Pereshivalov Ruslan
Eliseev Georgy 1705.43 1 : 0 1540.96 Vlaskin Georgy
Round C3
Black Result White
Startsev Maksim 2160.47 1 : 0 1971.39 Pavlovskiy Egor
Vislovich Vladislav 2019.23 1 : 0 2027.23 Noskov Pavel
Kazantsev Konstantin 1972.80 1 : 0 1819.84 Rozhkani Albert
Sokolov Andrei 1931.83 0.5 : 0.5 1761.66 Vereshagin Dmitrii
Potapov Stepan 1908.32 1 : 0 1441.07 Golubev Kirill
Romanov Alexander 1736.43 1 : 0 1540.96 Vlaskin Georgy
Eliseev Georgy 1705.43 1 : 0 1723.87 Sobolev Maksim
Round C4
Black Result White
Startsev Maksim 2160.47 1 : 0 2019.23 Vislovich Vladislav
Potapov Stepan 1908.32 0 : 1 2027.23 Noskov Pavel
Kazantsev Konstantin 1972.80 0.5 : 0.5 1971.39 Pavlovskiy Egor
Sokolov Andrei 1931.83 1 : 0 1597.95 Pereshivalov Ruslan
Rozhkani Albert 1819.84 1 : 0 1441.07 Golubev Kirill
Eliseev Georgy 1705.43 0 : 1 1761.66 Vereshagin Dmitrii
Romanov Alexander 1736.43 1 : 0 1723.87 Sobolev Maksim
Round C5
Black Result White
Noskov Pavel 2027.23 1 : 0 2160.47 Startsev Maksim
Kazantsev Konstantin 1972.80 0.5 : 0.5 2019.23 Vislovich Vladislav
Pavlovskiy Egor 1971.39 0 : 1 1761.66 Vereshagin Dmitrii
Potapov Stepan 1908.32 0 : 1 1931.83 Sokolov Andrei
Eliseev Georgy 1705.43 0 : 1 1736.43 Romanov Alexander
Pereshivalov Ruslan 1597.95 0 : 1 1723.87 Sobolev Maksim
Round C6
Black Result White
Startsev Maksim 2160.47 1 : 0 1761.66 Vereshagin Dmitrii
Noskov Pavel 2027.23 1 : 0 1819.84 Rozhkani Albert
Vislovich Vladislav 2019.23 0 : 1 1931.83 Sokolov Andrei
Romanov Alexander 1736.43 0 : 1 1972.80 Kazantsev Konstantin
Golubev Kirill 1441.07 0 : 1 1971.39 Pavlovskiy Egor
Potapov Stepan 1908.32 1 : 0 1723.87 Sobolev Maksim
Pereshivalov Ruslan 1597.95 0 : 1 1705.43 Eliseev Georgy
Round C7
Black Result White
Startsev Maksim 2160.47 1 : 0 1972.80 Kazantsev Konstantin
Sokolov Andrei 1931.83 1 : 0 2027.23 Noskov Pavel
Pavlovskiy Egor 1971.39 1 : 0 2019.23 Vislovich Vladislav
Potapov Stepan 1908.32 1 : 0 1705.43 Eliseev Georgy
Sobolev Maksim 1723.87 1 : 0 1819.84 Rozhkani Albert
Romanov Alexander 1736.43 0 : 1 1761.66 Vereshagin Dmitrii
Golubev Kirill 1441.07 0 : 1 1597.95 Pereshivalov Ruslan
Round C8
Black Result White
Startsev Maksim 2160.47 1 : 0 1908.32 Potapov Stepan
Romanov Alexander 1736.43 0 : 1 2027.23 Noskov Pavel
Vislovich Vladislav 2019.23 1 : 0 1705.43 Eliseev Georgy
Vereshagin Dmitrii 1761.66 0 : 1 1972.80 Kazantsev Konstantin
Sokolov Andrei 1931.83 0 : 1 1971.39 Pavlovskiy Egor
Pereshivalov Ruslan 1597.95 0 : 1 1819.84 Rozhkani Albert
Golubev Kirill 1441.07 0 : 1 1723.87 Sobolev Maksim
Round C9
Black Result White
Startsev Maksim 2160.47 1 : 0 1723.87 Sobolev Maksim
Pavlovskiy Egor 1971.39 1 : 0 2027.23 Noskov Pavel
Vereshagin Dmitrii 1761.66 0 : 1 2019.23 Vislovich Vladislav
Kazantsev Konstantin 1972.80 0 : 1 1931.83 Sokolov Andrei
Potapov Stepan 1908.32 1 : 0 1597.95 Pereshivalov Ruslan
Eliseev Georgy 1705.43 0 : 1 1819.84 Rozhkani Albert
Romanov Alexander 1736.43 1 : 0 1441.07 Golubev Kirill
Round D1
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1636.68 Sankovsky Arseniy
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1723.77 Rogozinsky Jaroslav
Zubov Vsevolod 1702.82 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Perminov Fedor 1549.07 0 : 1 1571.53 Afanasiev Maksim
Round D2
Black Result White
Afanasiev Maksim 1571.53 0 : 1 2529.81 Pinsky Alexander
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1549.07 Perminov Fedor
Sankovsky Arseniy 1636.68 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Round D3
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1723.77 Rogozinsky Jaroslav
Perminov Fedor 1549.07 0 : 1 2197.59 Mikryukov Sergey
Zubov Vsevolod 1702.82 0 : 1 1571.53 Afanasiev Maksim
Sankovsky Arseniy 1636.68 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Round D4
Black Result White
Mikryukov Sergey 2197.59 0 : 1 2529.81 Pinsky Alexander
Zubov Vsevolod 1702.82 1 : 0 1723.77 Rogozinsky Jaroslav
Afanasiev Maksim 1571.53 0 : 1 1636.68 Sankovsky Arseniy
Perminov Fedor 1549.07 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Round D5
Black Result White
Perminov Fedor 1549.07 0 : 1 2529.81 Pinsky Alexander
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1636.68 Sankovsky Arseniy
Afanasiev Maksim 1571.53 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Round D6
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1636.68 Sankovsky Arseniy
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1571.53 Afanasiev Maksim
Zubov Vsevolod 1702.82 0 : 1 1549.07 Perminov Fedor
Round D7
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1571.53 Afanasiev Maksim
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Perminov Fedor 1549.07 0 : 1 1636.68 Sankovsky Arseniy
Round D8
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1636.68 Sankovsky Arseniy
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1723.77 Rogozinsky Jaroslav
Vostryakov Denis 1582.70 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Perminov Fedor 1549.07 0 : 1 1571.53 Afanasiev Maksim
Round D9
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1571.53 Afanasiev Maksim
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1578.10 Ozerova Marina
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1549.07 Perminov Fedor
Sankovsky Arseniy 1636.68 0 : 1 1702.82 Zubov Vsevolod
Round D10
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1723.77 Rogozinsky Jaroslav
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1549.07 Perminov Fedor
Afanasiev Maksim 1571.53 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Vostryakov Denis 1582.70 1 : 0 1636.68 Sankovsky Arseniy
Round D11
Black Result White
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 2529.81 Pinsky Alexander
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Sankovsky Arseniy 1636.68 0 : 1 1571.53 Afanasiev Maksim
Perminov Fedor 1549.07 0 : 1 1582.70 Vostryakov Denis
Round D12
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1549.07 Perminov Fedor
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1636.68 Sankovsky Arseniy
Afanasiev Maksim 1571.53 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Round D13
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1636.68 Sankovsky Arseniy
Afanasiev Maksim 1571.53 0 : 1 1723.77 Rogozinsky Jaroslav
Zubov Vsevolod 1702.82 1 : 0 1549.07 Perminov Fedor
Round D14
Black Result White
Pinsky Alexander 2529.81 1 : 0 1702.82 Zubov Vsevolod
Mikryukov Sergey 2197.59 1 : 0 1571.53 Afanasiev Maksim
Rogozinsky Jaroslav 1723.77 1 : 0 1582.70 Vostryakov Denis
Sankovsky Arseniy 1636.68 0 : 1 1549.07 Perminov Fedor
Round E1
Black Result White
Lashko Kira 2317.10 0.5 : 0.5 2043.75 Vohtomina Vladislava
Round E2
Black Result White
Lashko Kira 2317.10 1 : 0 2087.59 Stulova Darya
Round E3
Black Result White
Stulova Darya 2087.59 1 : 0 2043.75 Vohtomina Vladislava
Round E4
Black Result White
Lashko Kira 2317.10 1 : 0 2043.75 Vohtomina Vladislava
Round E5
Black Result White
Lashko Kira 2317.10 0 : 1 2087.59 Stulova Darya
Round E6
Black Result White
Vohtomina Vladislava 2043.75 1 : 0 2087.59 Stulova Darya
Round F1
Black Result White
Stulova Veronika 2035.16 0 : 1 2322.81 Porokhina Ekaterina
Fokicheva Anna 2190.82 1 : 0 1918.31 Shangina Alexandra
Round F2
Black Result White
Shangina Alexandra 1918.31 0 : 1 2322.81 Porokhina Ekaterina
Fokicheva Anna 2190.82 1 : 0 2035.16 Stulova Veronika
Round F3
Black Result White
Fokicheva Anna 2190.82 1 : 0 2322.81 Porokhina Ekaterina
Shangina Alexandra 1918.31 0.5 : 0.5 2035.16 Stulova Veronika
Round F4
Black Result White
Porokhina Ekaterina 2322.81 1 : 0 2035.16 Stulova Veronika
Shangina Alexandra 1918.31 0 : 1 2190.82 Fokicheva Anna
Round F5
Black Result White
Porokhina Ekaterina 2322.81 1 : 0 1918.31 Shangina Alexandra
Fokicheva Anna 2190.82 0 : 1 2035.16 Stulova Veronika
Round F6
Black Result White
Fokicheva Anna 2190.82 0 : 1 2322.81 Porokhina Ekaterina
Shangina Alexandra 1918.31 0 : 1 2035.16 Stulova Veronika
Round G1
Black Result White
Tolstoguzova Daria 2290.43 1 : 0 1807.57 Nikitina Darina
Petrova Mariia 2256.94 1 : 0 1776.72 Zvezdina Nataliya
Belova Polina 2005.96 1 : 0 1666.50 Maslova Daria
Simanovskaia Anastasia 1901.26 0 : 1 1609.61 Gerasimovskaja Nina
Karavaeva Maria 1887.01 1 : 0 1472.35 Novozhilova Alexandra
Gerasimovskaia Aleksandra 1334.61 0 : 1 1881.90 Vostriakova Yulia
Round G2
Black Result White
Karavaeva Maria 1887.01 0 : 1 2290.43 Tolstoguzova Daria
Petrova Mariia 2256.94 1 : 0 1881.90 Vostriakova Yulia
Belova Polina 2005.96 1 : 0 1609.61 Gerasimovskaja Nina
Simanovskaia Anastasia 1901.26 0 : 1 1666.50 Maslova Daria
Nikitina Darina 1807.57 1 : 0 1472.35 Novozhilova Alexandra
Zvezdina Nataliya 1776.72 1 : 0 1334.61 Gerasimovskaia Aleksandra
Round G3
Black Result White
Tolstoguzova Daria 2290.43 0.5 : 0.5 2256.94 Petrova Mariia
Karavaeva Maria 1887.01 0.5 : 0.5 2005.96 Belova Polina
Simanovskaia Anastasia 1901.26 1 : 0 1334.61 Gerasimovskaia Aleksandra
Maslova Daria 1666.50 1 : 0 1881.90 Vostriakova Yulia
Nikitina Darina 1807.57 0 : 1 1776.72 Zvezdina Nataliya
Gerasimovskaja Nina 1609.61 0 : 1 1472.35 Novozhilova Alexandra
Round G4
Black Result White
Vostriakova Yulia 1881.90 0 : 1 2290.43 Tolstoguzova Daria
Belova Polina 2005.96 0 : 1 2256.94 Petrova Mariia
Nikitina Darina 1807.57 0 : 1 1901.26 Simanovskaia Anastasia
Karavaeva Maria 1887.01 1 : 0 1776.72 Zvezdina Nataliya
Novozhilova Alexandra 1472.35 0 : 1 1666.50 Maslova Daria
Gerasimovskaia Aleksandra 1334.61 0 : 1 1609.61 Gerasimovskaja Nina
Round G5
Black Result White
Belova Polina 2005.96 0 : 1 2290.43 Tolstoguzova Daria
Karavaeva Maria 1887.01 0 : 1 2256.94 Petrova Mariia
Vostriakova Yulia 1881.90 1 : 0 1901.26 Simanovskaia Anastasia
Nikitina Darina 1807.57 0 : 1 1666.50 Maslova Daria
Gerasimovskaja Nina 1609.61 0 : 1 1776.72 Zvezdina Nataliya
Novozhilova Alexandra 1472.35 1 : 0 1334.61 Gerasimovskaia Aleksandra
Round G6
Black Result White
Tolstoguzova Daria 2290.43 1 : 0 1776.72 Zvezdina Nataliya
Petrova Mariia 2256.94 1 : 0 1666.50 Maslova Daria
Belova Polina 2005.96 1 : 0 1881.90 Vostriakova Yulia
Simanovskaia Anastasia 1901.26 1 : 0 1472.35 Novozhilova Alexandra
Karavaeva Maria 1887.01 1 : 0 1609.61 Gerasimovskaja Nina
Nikitina Darina 1807.57 1 : 0 1334.61 Gerasimovskaia Aleksandra
Round G7
Black Result White
Tolstoguzova Daria 2290.43 1 : 0 1666.50 Maslova Daria
Petrova Mariia 2256.94 1 : 0 1901.26 Simanovskaia Anastasia
Belova Polina 2005.96 1 : 0 1334.61 Gerasimovskaia Aleksandra
Vostriakova Yulia 1881.90 1 : 0 1887.01 Karavaeva Maria
Nikitina Darina 1807.57 1 : 0 1609.61 Gerasimovskaja Nina
Zvezdina Nataliya 1776.72 1 : 0 1472.35 Novozhilova Alexandra
Round G8
Black Result White
Simanovskaia Anastasia 1901.26 0 : 1 2290.43 Tolstoguzova Daria
Nikitina Darina 1807.57 0 : 1 2256.94 Petrova Mariia
Belova Polina 2005.96 1 : 0 1776.72 Zvezdina Nataliya
Karavaeva Maria 1887.01 1 : 0 1334.61 Gerasimovskaia Aleksandra
Novozhilova Alexandra 1472.35 0 : 1 1881.90 Vostriakova Yulia
Maslova Daria 1666.50 0 : 1 1609.61 Gerasimovskaja Nina
Round G9
Black Result White
Tolstoguzova Daria 2290.43 1 : 0 1609.61 Gerasimovskaja Nina
Petrova Mariia 2256.94 1 : 0 1334.61 Gerasimovskaia Aleksandra
Belova Polina 2005.96 1 : 0 1472.35 Novozhilova Alexandra
Karavaeva Maria 1887.01 0 : 1 1901.26 Simanovskaia Anastasia
Nikitina Darina 1807.57 0 : 1 1582.70 Vostryakov Denis
Zvezdina Nataliya 1776.72 1 : 0 1666.50 Maslova Daria
Round H1
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1587.01 Bova Aleksandra
Porokhina Natalya 1772.68 1 : 0 1578.10 Ozerova Marina
Evgrafova Arina 1550.67 1 : 0 1501.97 Birichevskaya Darina
Round H2
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1550.67 Evgrafova Arina
Porokhina Natalya 1772.68 1 : 0 1501.97 Birichevskaya Darina
Bova Aleksandra 1587.01 1 : 0 1578.10 Ozerova Marina
Round H3
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1501.97 Birichevskaya Darina
Bova Aleksandra 1587.01 0 : 1 1772.68 Porokhina Natalya
Evgrafova Arina 1550.67 0 : 1 1578.10 Ozerova Marina
Round H4
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1578.10 Ozerova Marina
Porokhina Natalya 1772.68 1 : 0 1550.67 Evgrafova Arina
Birichevskaya Darina 1501.97 1 : 0 1587.01 Bova Aleksandra
Round H5
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 0 : 1 1772.68 Porokhina Natalya
Evgrafova Arina 1550.67 0 : 1 1587.01 Bova Aleksandra
Ozerova Marina 1578.10 0 : 1 1501.97 Birichevskaya Darina
Round H6
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1587.01 Bova Aleksandra
Porokhina Natalya 1772.68 1 : 0 1578.10 Ozerova Marina
Evgrafova Arina 1550.67 1 : 0 1501.97 Birichevskaya Darina
Round H7
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1550.67 Evgrafova Arina
Porokhina Natalya 1772.68 1 : 0 1501.97 Birichevskaya Darina
Ozerova Marina 1578.10 1 : 0 1587.01 Bova Aleksandra
Round H8
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 0 : 1 1501.97 Birichevskaya Darina
Porokhina Natalya 1772.68 1 : 0 1587.01 Bova Aleksandra
Ozerova Marina 1578.10 0 : 1 1550.67 Evgrafova Arina
Round H9
Black Result White
Porokhina Natalya 1772.68 1 : 0 1550.67 Evgrafova Arina
Bova Aleksandra 1587.01 1 : 0 1501.97 Birichevskaya Darina
Round H10
Black Result White
Chernetsova Ekaterina 1813.60 1 : 0 1772.68 Porokhina Natalya
Evgrafova Arina 1550.67 0 : 1 1587.01 Bova Aleksandra
Ozerova Marina 1578.10 1 : 0 1501.97 Birichevskaya Darina