Youth Championship of Arkhangelsk region - Renju Rating

Youth Championship of Arkhangelsk region

Place: Podyuga, Russian Renju Association

Start: 2020-11-04, End: 2020-11-08

Rule: Taraguchi-10, Games: 293

Round
Black Result White
Matushkina Ksenia 2229.92 1 : 0 2163.96 Stulova Kristina
Matushkina Ksenia 2229.92 1 : 0 2082.36 Stulova Veronika
Matushkina Ksenia 2229.92 0.5 : 0.5 2008.53 Shangina Alexandra
Matushkina Ksenia 2229.92 0.5 : 0.5 2003.82 Novikova Daria
Round 1.1
Black Result White
Semenov Oleg 2244.75 1 : 0 2025.51 Shabanov Ruslan
Round 1.2
Black Result White
Semenov Oleg 2244.75 1 : 0 2025.51 Shabanov Ruslan
Round B1
Black Result White
Metreveli Maksim 2354.94 1 : 0 1803.75 Shabanov Ivan
Yusupmurzin Danila 2269.64 1 : 0 1740.69 Geletyuk Konstantin
Stoyanov Kirill 2214.18 0.5 : 0.5 1855.93 Semenov Andrei
Dyachkov Nikita 2180.48 1 : 0 1855.55 Makhin Matvei
Naumov Egor 2104.73 1 : 0 1858.07 Kulin Maxim
Bykov Dmitrii 1827.80 0 : 1 2099.66 Kuvaev Vyacheslav
Round B2
Black Result White
Makhin Matvei 1855.55 0 : 1 2214.18 Stoyanov Kirill
Dyachkov Nikita 2180.48 1 : 0 1740.69 Geletyuk Konstantin
Naumov Egor 2104.73 1 : 0 1855.93 Semenov Andrei
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 1 : 0 1803.75 Shabanov Ivan
Bykov Dmitrii 1827.80 0 : 1 1858.07 Kulin Maxim
Round B3
Black Result White
Metreveli Maksim 2354.94 0 : 1 2180.48 Dyachkov Nikita
Yusupmurzin Danila 2269.64 1 : 0 1803.75 Shabanov Ivan
Geletyuk Konstantin 1740.69 0 : 1 2214.18 Stoyanov Kirill
Makhin Matvei 1855.55 1 : 0 2104.73 Naumov Egor
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 1 : 0 1858.07 Kulin Maxim
Semenov Andrei 1855.93 1 : 0 1827.80 Bykov Dmitrii
Round B4
Black Result White
Stoyanov Nikolai 1661.81 1 : 0 2354.94 Metreveli Maksim
Dyachkov Nikita 2180.48 0 : 1 2269.64 Yusupmurzin Danila
Naumov Egor 2104.73 1 : 0 1740.69 Geletyuk Konstantin
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 1 : 0 1855.93 Semenov Andrei
Shabanov Ivan 1803.75 1 : 0 1858.07 Kulin Maxim
Makhin Matvei 1855.55 0 : 1 1827.80 Bykov Dmitrii
Round B5
Black Result White
Metreveli Maksim 2354.94 0 : 1 2104.73 Naumov Egor
Stoyanov Kirill 2214.18 0 : 1 2269.64 Yusupmurzin Danila
Shabanov Ivan 1803.75 0 : 1 2180.48 Dyachkov Nikita
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 1 : 0 1855.55 Makhin Matvei
Semenov Andrei 1855.93 0.5 : 0.5 1858.07 Kulin Maxim
Geletyuk Konstantin 1740.69 0 : 1 1827.80 Bykov Dmitrii
Round B6
Black Result White
Bykov Dmitrii 1827.80 0 : 1 2354.94 Metreveli Maksim
Yusupmurzin Danila 2269.64 1 : 0 2104.73 Naumov Egor
Stoyanov Kirill 2214.18 1 : 0 2180.48 Dyachkov Nikita
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 0 : 1 1740.69 Geletyuk Konstantin
Kulin Maxim 1858.07 0 : 1 1855.55 Makhin Matvei
Shabanov Ivan 1803.75 0 : 1 1855.93 Semenov Andrei
Round B7
Black Result White
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 0 : 1 2354.94 Metreveli Maksim
Bykov Dmitrii 1827.80 0 : 1 2269.64 Yusupmurzin Danila
Shabanov Ivan 1803.75 0 : 1 2214.18 Stoyanov Kirill
Dyachkov Nikita 2180.48 0 : 1 2104.73 Naumov Egor
Geletyuk Konstantin 1740.69 1 : 0 1858.07 Kulin Maxim
Semenov Andrei 1855.93 1 : 0 1855.55 Makhin Matvei
Round B8
Black Result White
Kulin Maxim 1858.07 0 : 1 2354.94 Metreveli Maksim
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 1 : 0 2269.64 Yusupmurzin Danila
Naumov Egor 2104.73 1 : 0 2214.18 Stoyanov Kirill
Dyachkov Nikita 2180.48 1 : 0 1827.80 Bykov Dmitrii
Semenov Andrei 1855.93 1 : 0 1740.69 Geletyuk Konstantin
Shabanov Ivan 1803.75 0 : 1 1855.55 Makhin Matvei
Round B9
Black Result White
Metreveli Maksim 2354.94 1 : 0 1855.93 Semenov Andrei
Yusupmurzin Danila 2269.64 1 : 0 1858.07 Kulin Maxim
Stoyanov Kirill 2214.18 0.5 : 0.5 1827.80 Bykov Dmitrii
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 1 : 0 2180.48 Dyachkov Nikita
Shabanov Ivan 1803.75 1 : 0 2104.73 Naumov Egor
Makhin Matvei 1855.55 1 : 0 1740.69 Geletyuk Konstantin
Round B10
Black Result White
Metreveli Maksim 2354.94 1 : 0 1855.55 Makhin Matvei
Yusupmurzin Danila 2269.64 1 : 0 1855.93 Semenov Andrei
Kulin Maxim 1858.07 0 : 1 2214.18 Stoyanov Kirill
Dyachkov Nikita 2180.48 1 : 0 1858.07 Kulin Maxim
Bykov Dmitrii 1827.80 1 : 0 2104.73 Naumov Egor
Shabanov Ivan 1803.75 1 : 0 1740.69 Geletyuk Konstantin
Round B11
Black Result White
Geletyuk Konstantin 1740.69 0 : 1 2354.94 Metreveli Maksim
Yusupmurzin Danila 2269.64 1 : 0 1855.55 Makhin Matvei
Stoyanov Kirill 2214.18 1 : 0 1858.07 Kulin Maxim
Dyachkov Nikita 2180.48 1 : 0 1855.93 Semenov Andrei
Kuvaev Vyacheslav 2099.66 0 : 1 2104.73 Naumov Egor
Shabanov Ivan 1803.75 1 : 0 1827.80 Bykov Dmitrii
Round C1
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 1819.88 Orlov Maxim
Stoyanov Egor 2217.03 1 : 0 1720.27 Kozhemjakin Kirill
Prokopyev Andrei 2070.28 1 : 0 1795.35 Vereshagin Dmitrii
Fokichev Egor 2069.50 1 : 0 1629.65 Lapin Maxim
Sokolov Andrei 1819.07 0 : 1 1567.41 Pakholkov Stepan
Round C2
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 1795.35 Vereshagin Dmitrii
Stoyanov Egor 2217.03 1 : 0 1819.07 Sokolov Andrei
Lapin Maxim 1629.65 0 : 1 2070.28 Prokopyev Andrei
Kozhemjakin Kirill 1720.27 0 : 1 2069.50 Fokichev Egor
Orlov Maxim 1819.88 0 : 1 2053.76 Startsev Maksim
Round C3
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 1629.65 Lapin Maxim
Stoyanov Egor 2217.03 1 : 0 1567.41 Pakholkov Stepan
Prokopyev Andrei 2070.28 1 : 0 1720.27 Kozhemjakin Kirill
Sokolov Andrei 1819.07 0 : 1 2069.50 Fokichev Egor
Startsev Maksim 2053.76 1 : 0 1795.35 Vereshagin Dmitrii
Round C4
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 1720.27 Kozhemjakin Kirill
Sokolov Andrei 1819.07 0 : 1 2070.28 Prokopyev Andrei
Pakholkov Stepan 1567.41 0 : 1 2069.50 Fokichev Egor
Startsev Maksim 2053.76 1 : 0 1629.65 Lapin Maxim
Vereshagin Dmitrii 1795.35 1 : 0 1819.88 Orlov Maxim
Round C5
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 1819.07 Sokolov Andrei
Fokichev Egor 2069.50 0 : 1 2217.03 Stoyanov Egor
Pakholkov Stepan 1567.41 0 : 1 2070.28 Prokopyev Andrei
Startsev Maksim 2053.76 1 : 0 1720.27 Kozhemjakin Kirill
Lapin Maxim 1629.65 0 : 1 1819.88 Orlov Maxim
Round C6
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 1567.41 Pakholkov Stepan
Prokopyev Andrei 2070.28 0 : 1 2217.03 Stoyanov Egor
Sokolov Andrei 1819.07 0 : 1 2053.76 Startsev Maksim
Orlov Maxim 1819.88 1 : 0 1720.27 Kozhemjakin Kirill
Vereshagin Dmitrii 1795.35 1 : 0 1629.65 Lapin Maxim
Round C7
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 2217.03 Stoyanov Egor
Prokopyev Andrei 2070.28 1 : 0 2069.50 Fokichev Egor
Startsev Maksim 2053.76 1 : 0 1567.41 Pakholkov Stepan
Sokolov Andrei 1819.07 1 : 0 1819.88 Orlov Maxim
Kozhemjakin Kirill 1720.27 1 : 0 1795.35 Vereshagin Dmitrii
Round C8
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 0 : 1 2069.50 Fokichev Egor
Startsev Maksim 2053.76 0 : 1 2217.03 Stoyanov Egor
Orlov Maxim 1819.88 1 : 0 1567.41 Pakholkov Stepan
Sokolov Andrei 1819.07 1 : 0 1795.35 Vereshagin Dmitrii
Kozhemjakin Kirill 1720.27 1 : 0 1629.65 Lapin Maxim
Round C9
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 2070.28 Prokopyev Andrei
Stoyanov Egor 2217.03 1 : 0 1819.88 Orlov Maxim
Startsev Maksim 2053.76 0 : 1 2069.50 Fokichev Egor
Lapin Maxim 1629.65 0 : 1 1819.07 Sokolov Andrei
Pakholkov Stepan 1567.41 0 : 1 1795.35 Vereshagin Dmitrii
Round C10
Black Result White
Stoyanov Egor 2217.03 1 : 0 1795.35 Vereshagin Dmitrii
Startsev Maksim 2053.76 0 : 1 2070.28 Prokopyev Andrei
Fokichev Egor 2069.50 1 : 0 1819.88 Orlov Maxim
Kozhemjakin Kirill 1720.27 1 : 0 1819.07 Sokolov Andrei
Lapin Maxim 1629.65 0 : 1 1567.41 Pakholkov Stepan
Round C11
Black Result White
Sidorov Mikhail 2237.90 1 : 0 2053.76 Startsev Maksim
Stoyanov Egor 2217.03 1 : 0 1629.65 Lapin Maxim
Prokopyev Andrei 2070.28 1 : 0 1819.88 Orlov Maxim
Vereshagin Dmitrii 1795.35 0 : 1 2069.50 Fokichev Egor
Kozhemjakin Kirill 1720.27 1 : 0 1567.41 Pakholkov Stepan
Round D1
Black Result White
Petrovich Vadim 1661.24 0 : 1 2073.56 Mikryukov Sergey
Noskov Pavel 2055.59 1 : 0 1545.16 Lobachev Kirill
Kazantsev Konstantin 1955.43 1 : 0 1661.81 Stoyanov Nikolai
Potapov Stepan 1831.21 1 : 0 1802.51 Ozerov Denis
Nikolaev Mikhail 1751.10 1 : 0 1588.18 Nogovitsin Artem
Zolotarev Artem 1597.68 0 : 1 1692.97 Zolotarev Konstantin
Afanasiev Maksim 1585.54 1 : 0 1572.92 Garmanov Radion
Round D2
Black Result White
Mikryukov Sergey 2073.56 1 : 0 1751.10 Nikolaev Mikhail
Noskov Pavel 2055.59 1 : 0 1852.33 Pavlovskiy Egor
Kazantsev Konstantin 1955.43 1 : 0 1585.54 Afanasiev Maksim
Potapov Stepan 1831.21 1 : 0 1692.97 Zolotarev Konstantin
Garmanov Radion 1572.92 1 : 0 1802.51 Ozerov Denis
Nogovitsin Artem 1588.18 0 : 1 1661.24 Petrovich Vadim
Lobachev Kirill 1545.16 0 : 1 1597.68 Zolotarev Artem
Round D3
Black Result White
Mikryukov Sergey 2073.56 1 : 0 1692.97 Zolotarev Konstantin
Noskov Pavel 2055.59 1 : 0 1955.43 Kazantsev Konstantin
Afanasiev Maksim 1585.54 0 : 1 1852.33 Pavlovskiy Egor
Potapov Stepan 1831.21 0 : 1 1661.24 Petrovich Vadim
Nikolaev Mikhail 1751.10 1 : 0 1661.81 Stoyanov Nikolai
Zolotarev Artem 1597.68 1 : 0 1572.92 Garmanov Radion
Nogovitsin Artem 1588.18 0 : 1 1545.16 Lobachev Kirill
Round D4
Black Result White
Noskov Pavel 2055.59 1 : 0 2073.56 Mikryukov Sergey
Kazantsev Konstantin 1955.43 1 : 0 1751.10 Nikolaev Mikhail
Petrovich Vadim 1661.24 0 : 1 1852.33 Pavlovskiy Egor
Potapov Stepan 1831.21 1 : 0 1597.68 Zolotarev Artem
Ozerov Denis 1802.51 1 : 0 1692.97 Zolotarev Konstantin
Stoyanov Nikolai 1661.81 1 : 0 1572.92 Garmanov Radion
Afanasiev Maksim 1585.54 0 : 1 1661.24 Petrovich Vadim
Lobachev Kirill 1545.16 0 : 1 1585.54 Afanasiev Maksim
Round D5
Black Result White
Pavlovskiy Egor 1852.33 0 : 1 2073.56 Mikryukov Sergey
Noskov Pavel 2055.59 1 : 0 1831.21 Potapov Stepan
Kazantsev Konstantin 1955.43 1 : 0 1597.68 Zolotarev Artem
Nikolaev Mikhail 1751.10 0 : 1 1802.51 Ozerov Denis
Nogovitsin Artem 1588.18 1 : 0 1661.81 Stoyanov Nikolai
Garmanov Radion 1572.92 0 : 1 1545.16 Lobachev Kirill
Round D6
Black Result White
Mikryukov Sergey 2073.56 1 : 0 1831.21 Potapov Stepan
Petrovich Vadim 1661.24 1 : 0 2055.59 Noskov Pavel
Kazantsev Konstantin 1955.43 1 : 0 1852.33 Pavlovskiy Egor
Ozerov Denis 1802.51 1 : 0 1585.54 Afanasiev Maksim
Lobachev Kirill 1545.16 0 : 1 1751.10 Nikolaev Mikhail
Nogovitsin Artem 1588.18 1 : 0 1692.97 Zolotarev Konstantin
Stoyanov Nikolai 1661.81 0 : 1 1597.68 Zolotarev Artem
Round D7
Black Result White
Mikryukov Sergey 2073.56 1 : 0 1955.43 Kazantsev Konstantin
Noskov Pavel 2055.59 1 : 0 1802.51 Ozerov Denis
Pavlovskiy Egor 1852.33 0 : 1 1751.10 Nikolaev Mikhail
Potapov Stepan 1831.21 0 : 1 1588.18 Nogovitsin Artem
Garmanov Radion 1572.92 0 : 1 1692.97 Zolotarev Konstantin
Afanasiev Maksim 1585.54 1 : 0 1661.81 Stoyanov Nikolai
Zolotarev Artem 1597.68 1 : 0 1661.24 Petrovich Vadim
Round D8
Black Result White
Mikryukov Sergey 2073.56 1 : 0 1802.51 Ozerov Denis
Noskov Pavel 2055.59 1 : 0 1751.10 Nikolaev Mikhail
Nogovitsin Artem 1588.18 0 : 1 1955.43 Kazantsev Konstantin
Pavlovskiy Egor 1852.33 1 : 0 1597.68 Zolotarev Artem
Lobachev Kirill 1545.16 0 : 1 1831.21 Potapov Stepan
Zolotarev Konstantin 1692.97 1 : 0 1661.81 Stoyanov Nikolai
Petrovich Vadim 1661.24 0 : 1 1572.92 Garmanov Radion
Round E11
Black Result White
Shabanova Darya 2087.94 1 : 0 2323.24 Lashko Kira
Round E12
Black Result White
Shabanova Darya 2087.94 1 : 0 2323.24 Lashko Kira
Round E21
Black Result White
Shabanova Darya 2087.94 0 : 1 2096.55 Prokopets Tatyana
Round E22
Black Result White
Shabanova Darya 2087.94 0 : 1 2096.55 Prokopets Tatyana
Round E31
Black Result White
Lashko Kira 2323.24 0.5 : 0.5 2096.55 Prokopets Tatyana
Round E32
Black Result White
Lashko Kira 2323.24 1 : 0 2096.55 Prokopets Tatyana
Round G1
Black Result White
Yusupmurzina Darya 2464.25 1 : 0 1608.73 Mamontova Svetlana
Porokhina Ekaterina 2229.28 1 : 0 1985.71 Volskaya Darya
Popova Maria 1799.26 0 : 1 2109.91 Fokicheva Anna
Buslakova Darya 1939.13 1 : 0 1831.38 Vostriakova Yulia
Round G2
Black Result White
Yusupmurzina Darya 2464.25 1 : 0 2229.28 Porokhina Ekaterina
Fokicheva Anna 2109.91 0 : 1 1985.71 Volskaya Darya
Popova Maria 1799.26 0 : 1 1939.13 Buslakova Darya
Mamontova Svetlana 1608.73 0 : 1 1831.38 Vostriakova Yulia
Round G3
Black Result White
Yusupmurzina Darya 2464.25 1 : 0 2109.91 Fokicheva Anna
Porokhina Ekaterina 2229.28 1 : 0 1608.73 Mamontova Svetlana
Volskaya Darya 1985.71 1 : 0 1939.13 Buslakova Darya
Vostriakova Yulia 1831.38 1 : 0 1799.26 Popova Maria
Round G4
Black Result White
Buslakova Darya 1939.13 0 : 1 2464.25 Yusupmurzina Darya
Fokicheva Anna 2109.91 0 : 1 2229.28 Porokhina Ekaterina
Vostriakova Yulia 1831.38 0 : 1 1985.71 Volskaya Darya
Popova Maria 1799.26 1 : 0 1608.73 Mamontova Svetlana
Round G5
Black Result White
Volskaya Darya 1985.71 0 : 1 2464.25 Yusupmurzina Darya
Buslakova Darya 1939.13 1 : 0 2229.28 Porokhina Ekaterina
Fokicheva Anna 2109.91 1 : 0 1608.73 Mamontova Svetlana
Volskaya Darya 1985.71 0.5 : 0.5 1799.26 Popova Maria
Round G6
Black Result White
Popova Maria 1799.26 0 : 1 2464.25 Yusupmurzina Darya
Porokhina Ekaterina 2229.28 1 : 0 1831.38 Vostriakova Yulia
Buslakova Darya 1939.13 0 : 1 2109.91 Fokicheva Anna
Round G7
Black Result White
Yusupmurzina Darya 2464.25 1 : 0 1985.71 Volskaya Darya
Porokhina Ekaterina 2229.28 1 : 0 1799.26 Popova Maria
Vostriakova Yulia 1831.38 0 : 1 2109.91 Fokicheva Anna
Buslakova Darya 1939.13 1 : 0 1608.73 Mamontova Svetlana
Round H1
Black Result White
Minkina Elena 1556.74 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1560.07 Bova Aleksandra
Minkina Yuliya 1704.09 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Birichevskaya Darina 1546.54 0 : 1 1845.67 Stulova Alisa
Ozerova Marina 1667.63 0 : 1 1816.74 Nikitina Darina
Zvezdina Nataliya 1760.18 1 : 0 1507.83 Zhukova Kseniia
Round H2
Black Result White
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1556.74 Minkina Elena
Birichevskaya Darina 1546.54 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Stulova Alisa 1845.67 1 : 0 1560.07 Bova Aleksandra
Minkina Yuliya 1704.09 0 : 1 1816.74 Nikitina Darina
Zvezdina Nataliya 1760.18 1 : 0 1667.63 Ozerova Marina
Porokhina Natalya 1599.74 0 : 1 1507.83 Zhukova Kseniia
Round H3
Black Result White
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 2015.33 Buslakova Anastasja
Yudina Polina 1918.83 1 : 0 1560.07 Bova Aleksandra
Minkina Elena 1556.74 0 : 1 1845.67 Stulova Alisa
Birichevskaya Darina 1546.54 0 : 1 1816.74 Nikitina Darina
Minkina Yuliya 1704.09 0 : 1 1760.18 Zvezdina Nataliya
Ozerova Marina 1667.63 1 : 0 1599.74 Porokhina Natalya
Round H4
Black Result White
Stulova Alisa 1845.67 1 : 0 2015.33 Buslakova Anastasja
Minkina Elena 1556.74 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Bova Aleksandra 1560.07 0.5 : 0.5 1816.74 Nikitina Darina
Zvezdina Nataliya 1760.18 1 : 0 1546.54 Birichevskaya Darina
Porokhina Natalya 1599.74 1 : 0 1704.09 Minkina Yuliya
Zhukova Kseniia 1507.83 0 : 1 1667.63 Ozerova Marina
Round H5
Black Result White
Yudina Polina 1918.83 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 0 : 1 1845.67 Stulova Alisa
Nikitina Darina 1816.74 0 : 1 1556.74 Minkina Elena
Bova Aleksandra 1560.07 0 : 1 1760.18 Zvezdina Nataliya
Minkina Yuliya 1704.09 1 : 0 1507.83 Zhukova Kseniia
Porokhina Natalya 1599.74 1 : 0 1546.54 Birichevskaya Darina
Round H6
Black Result White
Buslakova Anastasja 2015.33 1 : 0 1816.74 Nikitina Darina
Simanovskaia Anastasia 1961.70 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Zvezdina Nataliya 1760.18 1 : 0 1556.74 Minkina Elena
Ozerova Marina 1667.63 0 : 1 1704.09 Minkina Yuliya
Porokhina Natalya 1599.74 0 : 1 1560.07 Bova Aleksandra
Zhukova Kseniia 1507.83 1 : 0 1546.54 Birichevskaya Darina
Round H7
Black Result White
Zvezdina Nataliya 1760.18 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1816.74 Nikitina Darina
Stulova Alisa 1845.67 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Birichevskaya Darina 1546.54 0 : 1 1667.63 Ozerova Marina
Minkina Elena 1556.74 1 : 0 1599.74 Porokhina Natalya
Bova Aleksandra 1560.07 0 : 1 1507.83 Zhukova Kseniia
Round H8
Black Result White
Porokhina Natalya 1599.74 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 0 : 1 1760.18 Zvezdina Nataliya
Nikitina Darina 1816.74 1 : 0 1845.67 Stulova Alisa
Minkina Yuliya 1704.09 1 : 0 1546.54 Birichevskaya Darina
Bova Aleksandra 1560.07 0 : 1 1667.63 Ozerova Marina
Zhukova Kseniia 1507.83 0 : 1 1556.74 Minkina Elena
Round H9
Black Result White
Zhukova Kseniia 1507.83 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1599.74 Porokhina Natalya
Nikitina Darina 1816.74 1 : 0 1918.83 Yudina Polina
Zvezdina Nataliya 1760.18 1 : 0 1845.67 Stulova Alisa
Minkina Yuliya 1704.09 1 : 0 1560.07 Bova Aleksandra
Minkina Elena 1556.74 1 : 0 1667.63 Ozerova Marina
Round H10
Black Result White
Ozerova Marina 1667.63 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1507.83 Zhukova Kseniia
Yudina Polina 1918.83 1 : 0 1760.18 Zvezdina Nataliya
Porokhina Natalya 1599.74 0 : 1 1845.67 Stulova Alisa
Minkina Yuliya 1704.09 1 : 0 1556.74 Minkina Elena
Bova Aleksandra 1560.07 0 : 1 1546.54 Birichevskaya Darina
Round H11
Black Result White
Minkina Yuliya 1704.09 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1667.63 Ozerova Marina
Porokhina Natalya 1599.74 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Stulova Alisa 1845.67 1 : 0 1507.83 Zhukova Kseniia
Zvezdina Nataliya 1760.18 1 : 0 1816.74 Nikitina Darina
Minkina Elena 1556.74 0 : 1 1546.54 Birichevskaya Darina
Round H12
Black Result White
Birichevskaya Darina 1546.54 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1704.09 Minkina Yuliya
Zhukova Kseniia 1507.83 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Ozerova Marina 1667.63 0 : 1 1845.67 Stulova Alisa
Porokhina Natalya 1599.74 1 : 0 1816.74 Nikitina Darina
Bova Aleksandra 1560.07 0 : 1 1556.74 Minkina Elena
Round H13
Black Result White
Bova Aleksandra 1560.07 0 : 1 2015.33 Buslakova Anastasja
Simanovskaia Anastasia 1961.70 1 : 0 1546.54 Birichevskaya Darina
Ozerova Marina 1667.63 0 : 1 1918.83 Yudina Polina
Stulova Alisa 1845.67 0 : 1 1704.09 Minkina Yuliya
Zhukova Kseniia 1507.83 0 : 1 1816.74 Nikitina Darina
Zvezdina Nataliya 1760.18 1 : 0 1599.74 Porokhina Natalya